पुणे, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

पुणे : सोन्याचा दर

04 डिसेंबर 2022
53,820
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 डिसेंबर 2022 53,820 +0.00
02 डिसेंबर 2022 53,820 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,810 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,840 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,550 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,320 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,710 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,710 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,700 -150.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,850 +220.00
पुणे सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,820
पुणे सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,810
पुणे सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,817
पुणे सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,810
पुणे सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (03 डिसेंबर) 53,820
पुणे सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,180
पुणे सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,230
पुणे सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,152
पुणे सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,590
पुणे सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,840
पुणे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,970
पुणे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,140
पुणे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,789
पुणे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
पुणे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,380
पुणे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,720
पुणे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
पुणे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,004
पुणे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,110
पुणे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,160
पुणे - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पुणे : चांदीचा दर

04 डिसेंबर 2022
66,230.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 डिसेंबर 2022 66,230 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,230 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,160 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,270 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,630 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,010 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,950 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,940 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,940 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,170 +350.00
पुणे चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,230
पुणे चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,160
पुणे चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,873
पुणे चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,160
पुणे चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (03 डिसेंबर) 66,230
पुणे चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,270
पुणे चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,430
पुणे चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,317
पुणे चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,960
पुणे चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,270
पुणे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,790
पुणे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,280
पुणे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,040
पुणे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,800
पुणे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,750
पुणे चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
पुणे चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
पुणे चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,427
पुणे चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
पुणे चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,790
पुणे - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत