पुणे, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

पुणे : सोन्याचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
49,330
+410.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 48,920 +400.00
24 ऑक्टोबर 2021 48,520 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 48,520 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 48,520 -90.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,610 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,390 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,400 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,320 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
पुणे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,040
पुणे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,370
पुणे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,246
पुणे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,410
पुणे सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 48,920
पुणे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,640
पुणे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,650
पुणे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,711
पुणे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,220
पुणे सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,650
पुणे सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,410
पुणे सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,960
पुणे सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,288
पुणे सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,410
पुणे सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,270
पुणे सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,530
पुणे सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,940
पुणे सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,854
पुणे सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,940
पुणे सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,410
पुणे - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पुणे : चांदीचा दर

आज 26 ऑक्टोबर 2021
67,690.00
+490.00
तारीख किंमत बदला
25 ऑक्टोबर 2021 67,200 +660.00
24 ऑक्टोबर 2021 66,540 +0.00
23 ऑक्टोबर 2021 66,540 +0.00
22 ऑक्टोबर 2021 66,540 -600.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,140 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,960 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,750 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,750 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
पुणे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,200
पुणे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,010
पुणे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,865
पुणे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,010
पुणे चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (25 ऑक्टोबर) 67,200
पुणे चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,820
पुणे चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
पुणे चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,734
पुणे चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,390
पुणे चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,750
पुणे चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,800
पुणे चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,170
पुणे चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,502
पुणे चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,800
पुणे चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,500
पुणे चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,830
पुणे चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,600
पुणे चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,984
पुणे चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,730
पुणे चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,800
पुणे - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत