एर्नाकुलम, केरळा : सोने आणि चांदी किंमत

एर्नाकुलम : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,360
+120.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,240 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,320 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,320 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,310 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,230 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 50,070 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,630 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,430 -280.00
25 सप्टेंबर 2022 49,710 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,700 +0.00
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,240
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,320
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,627
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,320
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,240
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,880
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,430
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,157
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,260
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,310
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,810
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,950
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,917
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,600
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,950
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,500
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,650
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,139
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,850
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,650
एर्नाकुलम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

एर्नाकुलम : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,650.00
+640.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 61,010 +4,040.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,970 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,970 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,960 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,170 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,620 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,510 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,390 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,350 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,340 +0.00
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,010
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,970
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,317
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,970
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 61,010
एर्नाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,080
एर्नाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,510
एर्नाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,597
एर्नाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,510
एर्नाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,960
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,610
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,190
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,105
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,510
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,190
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,040
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,850
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,181
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,870
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,880
एर्नाकुलम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत