एर्नाकुलम, केरळा : सोने आणि चांदी किंमत

एर्नाकुलम : सोन्याचा दर

आज 20 ऑक्टोबर 2021
48,540
+0.00
तारीख किंमत बदला
19 ऑक्टोबर 2021 48,540 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,460 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,180 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,180 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,450 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,300 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,280 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,070 +0.00
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,180
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,510
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,284
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,550
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (19 ऑक्टोबर) 48,540
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,780
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,790
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,852
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,370
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,790
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,560
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,100
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,433
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,560
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,410
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,680
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,080
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,999
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,080
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,560
एर्नाकुलम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

एर्नाकुलम : चांदीचा दर

आज 20 ऑक्टोबर 2021
64,940.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
19 ऑक्टोबर 2021 64,940 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,950 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,550 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,550 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,220 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,380 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,440 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,880 +0.00
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,950
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,200
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,174
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,200
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (19 ऑक्टोबर) 64,940
एर्नाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,020
एर्नाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,930
एर्नाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,922
एर्नाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,580
एर्नाकुलम चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,930
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,010
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,350
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,695
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,010
एर्नाकुलम चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,690
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,050
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,800
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,194
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,940
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,010
एर्नाकुलम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत