एर्नाकुलम, केरळा : सोने आणि चांदी किंमत

एर्नाकुलम : सोन्याचा दर

04 मार्च 2024
63,880
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 मार्च 2024 63,880 +10.00
02 मार्च 2024 63,870 +0.00
01 मार्च 2024 63,870 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,800 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,480 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,570 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,400 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,560 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,560 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,550 +360.00
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,880
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,870
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,873
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,870
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (03 मार्च) 63,880
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,070
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,580
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,394
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,070
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,800
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,590
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,790
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,571
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,590
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,860
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,890
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,260
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,701
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,460
एर्नाकुलम सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,450
एर्नाकुलम - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

एर्नाकुलम : चांदीचा दर

04 मार्च 2024
72,420.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 मार्च 2024 72,420 +0.00
02 मार्च 2024 72,420 +10.00
01 मार्च 2024 72,410 +1,010.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,400 +2,130.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,270 -360.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,630 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,880 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,890 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,890 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,880 +230.00
एर्नाकुलम चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,420
एर्नाकुलम चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,410
एर्नाकुलम चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,417
एर्नाकुलम चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,410
एर्नाकुलम चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (03 मार्च) 72,420
एर्नाकुलम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,550
एर्नाकुलम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,270
एर्नाकुलम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,139
एर्नाकुलम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,550
एर्नाकुलम चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,400
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,570
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 71,080
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,377
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,570
एर्नाकुलम चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,560
एर्नाकुलम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,930
एर्नाकुलम चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,550
एर्नाकुलम चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,771
एर्नाकुलम चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,910
एर्नाकुलम चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,530
एर्नाकुलम - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत