अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

अलाहाबाद : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,330
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,050 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,050 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,320 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,170 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,150 +210.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,940 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,940 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 47,940 -80.00
अलाहाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,050
अलाहाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,380
अलाहाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,129
अलाहाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,420
अलाहाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,050
अलाहाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,650
अलाहाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,670
अलाहाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,723
अलाहाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,240
अलाहाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,670
अलाहाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,430
अलाहाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,970
अलाहाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,302
अलाहाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,430
अलाहाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,280
अलाहाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,550
अलाहाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,950
अलाहाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,866
अलाहाबाद सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,950
अलाहाबाद सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,430
अलाहाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अलाहाबाद : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
64,770.00
+390.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,380 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,380 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,050 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,210 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,270 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,710 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,710 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,710 +260.00
अलाहाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,380
अलाहाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,030
अलाहाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,796
अलाहाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,030
अलाहाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,380
अलाहाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,840
अलाहाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
अलाहाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,748
अलाहाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,410
अलाहाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,770
अलाहाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,820
अलाहाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,180
अलाहाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,519
अलाहाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,820
अलाहाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,520
अलाहाबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,850
अलाहाबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,620
अलाहाबाद चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,004
अलाहाबाद चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,750
अलाहाबाद चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,820
अलाहाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत