अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

अलाहाबाद : सोन्याचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
62,210
-180.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 62,390 +160.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,230 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,390 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,380 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,380 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,020 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,180 +10.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,170 +120.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,050 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,860 +10.00
अलाहाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,900
अलाहाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,410
अलाहाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,203
अलाहाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,900
अलाहाबाद सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 62,390
अलाहाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,410
अलाहाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,620
अलाहाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,397
अलाहाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,410
अलाहाबाद सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,680
अलाहाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,720
अलाहाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,090
अलाहाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,527
अलाहाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,290
अलाहाबाद सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,270
अलाहाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,880
अलाहाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,780
अलाहाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,988
अलाहाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,880
अलाहाबाद सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,560
अलाहाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अलाहाबाद : चांदीचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
69,090.00
-350.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 69,440 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,690 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,700 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,690 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,680 +220.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,460 -440.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,900 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,460 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,490 -810.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,300 +10.00
अलाहाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,350
अलाहाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,440
अलाहाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,001
अलाहाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,350
अलाहाबाद चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 69,440
अलाहाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,370
अलाहाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,890
अलाहाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,176
अलाहाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,370
अलाहाबाद चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,360
अलाहाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,710
अलाहाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,350
अलाहाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,563
अलाहाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,700
अलाहाबाद चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,320
अलाहाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,280
अलाहाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,120
अलाहाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,696
अलाहाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,410
अलाहाबाद चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,280
अलाहाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत