बीकानेर, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

बीकानेर : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,080
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,080 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,160 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,160 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,150 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,070 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,910 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,470 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,280 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,550 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,540 +0.00
बीकानेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,080
बीकानेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,160
बीकानेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,467
बीकानेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
बीकानेर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,080
बीकानेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,710
बीकानेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
बीकानेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,998
बीकानेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,100
बीकानेर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,150
बीकानेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,640
बीकानेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,790
बीकानेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,753
बीकानेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,440
बीकानेर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,790
बीकानेर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,340
बीकानेर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,490
बीकानेर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,979
बीकानेर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,690
बीकानेर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,490
बीकानेर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बीकानेर : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
60,810.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,810 +4,020.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,790 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,790 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,780 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 55,990 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,440 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,330 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,210 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,170 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,160 +0.00
बीकानेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,810
बीकानेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,790
बीकानेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,130
बीकानेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,790
बीकानेर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,810
बीकानेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
बीकानेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
बीकानेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,420
बीकानेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
बीकानेर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,780
बीकानेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,420
बीकानेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,010
बीकानेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,923
बीकानेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,330
बीकानेर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,020
बीकानेर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,850
बीकानेर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,670
बीकानेर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,001
बीकानेर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,690
बीकानेर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,690
बीकानेर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत