पेद्दापल्ली, तेलंगणा : सोने आणि चांदी किंमत

पेद्दापल्ली : सोन्याचा दर

04 मार्च 2024
63,780
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 मार्च 2024 63,780 +0.00
02 मार्च 2024 63,780 +10.00
01 मार्च 2024 63,770 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,700 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,380 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,470 +160.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,310 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,470 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,460 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,460 +360.00
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,780
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,770
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,777
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,770
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (03 मार्च) 63,780
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,980
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,490
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,303
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,980
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,700
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,490
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,700
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,479
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,490
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,770
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,800
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,170
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,609
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,370
पेद्दापल्ली सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,360
पेद्दापल्ली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

पेद्दापल्ली : चांदीचा दर

04 मार्च 2024
72,320.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 मार्च 2024 72,320 +10.00
02 मार्च 2024 72,310 +0.00
01 मार्च 2024 72,310 +1,020.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,290 +2,120.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,170 -360.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,530 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,780 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,790 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,780 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,780 +230.00
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,320
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,310
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,313
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,310
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (03 मार्च) 72,320
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,440
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,170
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,035
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,440
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,290
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,460
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,980
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,271
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,460
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,450
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,810
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,450
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,662
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,800
पेद्दापल्ली चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,420
पेद्दापल्ली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत