उत्तर दिनाजपूर, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

उत्तर दिनाजपूर : सोन्याचा दर

02 मार्च 2024
63,590
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 मार्च 2024 63,590 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,520 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,200 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,290 +160.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,130 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,290 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,280 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,280 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 61,920 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,080 +10.00
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,590
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,590
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,590
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,590
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (01 मार्च) 63,590
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,800
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,310
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,122
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,800
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,520
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,310
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,520
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,298
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,310
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,580
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,610
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,990
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,427
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,190
उत्तर दिनाजपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,170
उत्तर दिनाजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

उत्तर दिनाजपूर : चांदीचा दर

02 मार्च 2024
72,100.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 मार्च 2024 72,100 +1,010.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,090 +2,120.00
28 फेब्रुवारी 2024 68,970 -360.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,330 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,580 -1,000.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,580 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,580 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,570 +220.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,350 -440.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,790 -560.00
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,100
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,100
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,100
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,100
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (01 मार्च) 72,100
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,230
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 68,970
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,830
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,230
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,090
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,250
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,770
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,061
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,250
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,240
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,590
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,240
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,445
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,570
उत्तर दिनाजपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,210
उत्तर दिनाजपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत