बिदर, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

बिदर : सोन्याचा दर

09 डिसेंबर 2022
54,070
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 54,070 +40.00
07 डिसेंबर 2022 54,030 +280.00
06 डिसेंबर 2022 53,750 +290.00
05 डिसेंबर 2022 53,460 -410.00
04 डिसेंबर 2022 53,870 +0.00
03 डिसेंबर 2022 53,870 +10.00
02 डिसेंबर 2022 53,860 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,850 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,880 +280.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,600 +240.00
बिदर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 54,070
बिदर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,460
बिदर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,845
बिदर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,850
बिदर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 54,070
बिदर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,230
बिदर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,270
बिदर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,194
बिदर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,620
बिदर सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,880
बिदर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,010
बिदर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,180
बिदर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,829
बिदर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,200
बिदर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,420
बिदर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,760
बिदर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,320
बिदर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,044
बिदर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,150
बिदर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,200
बिदर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बिदर : चांदीचा दर

09 डिसेंबर 2022
66,890.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
08 डिसेंबर 2022 66,890 +760.00
07 डिसेंबर 2022 66,130 +900.00
06 डिसेंबर 2022 65,230 +190.00
05 डिसेंबर 2022 65,040 -1,250.00
04 डिसेंबर 2022 66,290 +10.00
03 डिसेंबर 2022 66,280 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,280 +1,070.00
01 डिसेंबर 2022 65,210 +1,890.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,320 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,680 +1,630.00
बिदर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,890
बिदर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,040
बिदर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,919
बिदर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,210
बिदर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (08 डिसेंबर) 66,890
बिदर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,320
बिदर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,470
बिदर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,367
बिदर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,010
बिदर चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,320
बिदर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,840
बिदर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,320
बिदर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,085
बिदर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,840
बिदर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,790
बिदर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,950
बिदर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,390
बिदर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,471
बिदर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,390
बिदर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,840
बिदर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत