लखीमपूर, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

लखीमपूर : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,710
+220.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,490 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,500 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,420 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,140 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,400 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,250 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,240 +220.00
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,140
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,470
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,253
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,510
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,490
लखीमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,740
लखीमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,750
लखीमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,808
लखीमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,320
लखीमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,750
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,510
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,060
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,388
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,510
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,370
लखीमपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,640
लखीमपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,040
लखीमपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,955
लखीमपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,040
लखीमपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,510
लखीमपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

लखीमपूर : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
67,280.00
+1,180.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 66,100 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,880 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,890 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,490 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,160 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,320 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,380 +560.00
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 66,100
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,140
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,264
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,140
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 66,100
लखीमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,960
लखीमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,880
लखीमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,864
लखीमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,520
लखीमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,880
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,940
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,300
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,637
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,940
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,630
लखीमपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,980
लखीमपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,740
लखीमपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,129
लखीमपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,880
लखीमपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,940
लखीमपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत