लखीमपूर, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

लखीमपूर : सोन्याचा दर

02 ऑक्टोबर 2022
50,270
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 ऑक्टोबर 2022 50,270 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,260 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,180 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 50,020 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,580 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,390 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,660 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,650 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,650 -600.00
22 सप्टेंबर 2022 50,250 +600.00
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,270
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,270
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,270
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,270
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,270
लखीमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,830
लखीमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,390
लखीमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,111
लखीमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,220
लखीमपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,260
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,760
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,900
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,868
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,550
लखीमपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,900
लखीमपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,450
लखीमपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,600
लखीमपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,093
लखीमपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,810
लखीमपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,600
लखीमपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

लखीमपूर : चांदीचा दर

02 ऑक्टोबर 2022
56,920.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 ऑक्टोबर 2022 56,920 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,910 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,120 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,560 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,460 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,340 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,290 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,290 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,290 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 58,030 +700.00
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,920
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,920
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,920
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,920
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,920
लखीमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,030
लखीमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,460
लखीमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,544
लखीमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,460
लखीमपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,910
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,560
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,140
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,051
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,460
लखीमपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,140
लखीमपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,980
लखीमपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,800
लखीमपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,128
लखीमपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,820
लखीमपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,820
लखीमपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत