जैंटिया हिल्स, मेघालय : सोने आणि चांदी किंमत

जैंटिया हिल्स : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,800
+220.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,580 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,590 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,510 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,230 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,230 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,230 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,230 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,490 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,340 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,330 +220.00
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,230
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,550
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,341
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,590
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,580
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,830
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,830
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,896
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,410
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,830
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,600
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,140
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,476
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,600
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,460
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,730
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,120
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,044
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,120
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,600
जैंटिया हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जैंटिया हिल्स : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
67,400.00
+1,180.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 66,220 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 65,000 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 65,000 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,610 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,610 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,610 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,610 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,270 -170.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,440 -50.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,490 +550.00
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 66,220
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,250
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,380
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,250
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 66,220
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,080
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,990
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,980
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,640
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,990
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,070
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,410
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,753
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,070
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,750
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,110
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,870
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,256
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,000
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,070
जैंटिया हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत