जैंटिया हिल्स, मेघालय : सोने आणि चांदी किंमत

जैंटिया हिल्स : सोन्याचा दर

02 ऑक्टोबर 2022
50,360
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 ऑक्टोबर 2022 50,360 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,360 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,270 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 50,120 +450.00
27 सप्टेंबर 2022 49,670 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,480 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,750 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,750 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 49,740 -600.00
22 सप्टेंबर 2022 50,340 +600.00
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,360
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,360
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,360
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,360
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,360
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,920
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,480
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,203
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,310
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,360
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,860
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,000
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,965
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,650
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 51,000
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,550
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,700
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,187
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,900
जैंटिया हिल्स सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,700
जैंटिया हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जैंटिया हिल्स : चांदीचा दर

02 ऑक्टोबर 2022
57,020.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
01 ऑक्टोबर 2022 57,020 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 57,020 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,220 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,670 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,560 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,440 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,400 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,390 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,390 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 58,130 +700.00
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 57,020
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 57,020
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 57,020
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,020
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,020
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,130
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,560
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,648
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,560
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,020
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,670
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,240
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,157
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,570
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,240
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,090
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,900
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,234
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,930
जैंटिया हिल्स चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,930
जैंटिया हिल्स - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत