नांदेड, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

नांदेड : सोन्याचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
50,380
+210.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 50,170 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,160 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,160 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,070 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 49,920 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,480 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,280 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,550 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,550 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,550 -590.00
नांदेड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 50,170
नांदेड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,160
नांदेड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,165
नांदेड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,160
नांदेड सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 50,170
नांदेड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,720
नांदेड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,280
नांदेड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,004
नांदेड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,110
नांदेड सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,160
नांदेड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,650
नांदेड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,790
नांदेड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,759
नांदेड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,450
नांदेड सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,800
नांदेड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,340
नांदेड सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,490
नांदेड सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,986
नांदेड सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,700
नांदेड सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,490
नांदेड - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

नांदेड : चांदीचा दर

03 ऑक्टोबर 2022
57,430.00
+630.00
तारीख किंमत बदला
02 ऑक्टोबर 2022 56,800 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,800 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,790 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,000 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,440 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,340 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,220 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,180 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,170 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 56,170 -1,730.00
नांदेड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 56,800
नांदेड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,800
नांदेड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 56,800
नांदेड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,800
नांदेड चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (02 ऑक्टोबर) 56,800
नांदेड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,900
नांदेड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,350
नांदेड चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,427
नांदेड चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,350
नांदेड चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,790
नांदेड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,430
नांदेड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,020
नांदेड चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,931
नांदेड चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,340
नांदेड चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,030
नांदेड चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,860
नांदेड चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,680
नांदेड चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,009
नांदेड चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,700
नांदेड चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,700
नांदेड - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत