छोटा उदयपूर, गुजरात : सोने आणि चांदी किंमत

छोटा उदयपूर : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,540
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,540 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,350 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,620 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,620 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 49,610 -600.00
22 सप्टेंबर 2022 50,210 +600.00
21 सप्टेंबर 2022 49,610 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,410 -90.00
19 सप्टेंबर 2022 49,500 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,530 +10.00
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,790
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,350
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,067
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,180
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,540
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,720
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,860
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,828
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,510
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,860
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,410
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,560
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,053
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,770
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,560
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 52,980
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,440
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,144
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,110
छोटा उदयपूर सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 51,980
छोटा उदयपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

छोटा उदयपूर : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,410.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,410 +110.00
26 सप्टेंबर 2022 55,300 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,250 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,250 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,240 -1,740.00
22 सप्टेंबर 2022 57,980 +700.00
21 सप्टेंबर 2022 57,280 +960.00
20 सप्टेंबर 2022 56,320 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,620 -50.00
18 सप्टेंबर 2022 56,670 +0.00
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,980
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,420
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,391
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,420
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,410
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,510
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,090
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,006
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,410
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,100
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,940
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,750
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,083
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,770
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,780
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,880
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,520
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,555
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,640
छोटा उदयपूर चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,520
छोटा उदयपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत