दिगलीपूर, अंदमान निकोबार : सोने आणि चांदी किंमत

दिगलीपूर : सोन्याचा दर

आज 20 ऑक्टोबर 2021
48,860
+0.00
तारीख किंमत बदला
19 ऑक्टोबर 2021 48,860 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,780 -730.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,510 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,510 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,510 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,510 +750.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,760 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,610 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,600 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,380 +0.00
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,510
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,820
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,600
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,860
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (19 ऑक्टोबर) 48,860
दिगलीपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 49,100
दिगलीपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 47,100
दिगलीपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 48,164
दिगलीपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,680
दिगलीपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 47,100
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,880
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,410
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,748
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,880
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,730
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 50,010
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,390
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,319
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,390
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,880
दिगलीपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दिगलीपूर : चांदीचा दर

आज 20 ऑक्टोबर 2021
65,370.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
19 ऑक्टोबर 2021 65,370 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 65,370 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,970 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,970 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,970 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,970 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,630 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,790 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,850 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 63,290 +0.00
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 65,370
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,600
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,586
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,600
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (19 ऑक्टोबर) 65,370
दिगलीपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,460
दिगलीपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,320
दिगलीपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 64,340
दिगलीपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 65,000
दिगलीपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 60,320
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,460
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,770
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 66,124
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,460
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 65,120
दिगलीपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,520
दिगलीपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 68,250
दिगलीपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,652
दिगलीपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,400
दिगलीपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,460
दिगलीपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत