दिगलीपूर, अंदमान निकोबार : सोने आणि चांदी किंमत

दिगलीपूर : सोन्याचा दर

03 मार्च 2024
63,980
+0.00
तारीख किंमत बदला
02 मार्च 2024 63,980 +0.00
01 मार्च 2024 63,980 +1,070.00
29 फेब्रुवारी 2024 62,910 +320.00
28 फेब्रुवारी 2024 62,590 -90.00
27 फेब्रुवारी 2024 62,680 +170.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,510 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,670 +0.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,670 +10.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,660 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 62,300 -160.00
दिगलीपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 63,980
दिगलीपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,980
दिगलीपूर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 63,980
दिगलीपूर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,980
दिगलीपूर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (02 मार्च) 63,980
दिगलीपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,190
दिगलीपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,690
दिगलीपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,505
दिगलीपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,190
दिगलीपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,910
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,700
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,900
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,682
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,700
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,970
दिगलीपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 64,010
दिगलीपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,370
दिगलीपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,812
दिगलीपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,570
दिगलीपूर सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,560
दिगलीपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दिगलीपूर : चांदीचा दर

03 मार्च 2024
72,550.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
02 मार्च 2024 72,550 +10.00
01 मार्च 2024 72,540 +1,020.00
29 फेब्रुवारी 2024 71,520 +2,120.00
28 फेब्रुवारी 2024 69,400 -350.00
27 फेब्रुवारी 2024 69,750 -260.00
26 फेब्रुवारी 2024 70,010 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 71,020 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 71,010 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 71,010 +230.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,780 -450.00
दिगलीपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 72,550
दिगलीपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,540
दिगलीपूर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 72,545
दिगलीपूर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,540
दिगलीपूर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (02 मार्च) 72,550
दिगलीपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,680
दिगलीपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,400
दिगलीपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,279
दिगलीपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,680
दिगलीपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,520
दिगलीपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,700
दिगलीपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 71,210
दिगलीपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,505
दिगलीपूर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,700
दिगलीपूर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,690
दिगलीपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 78,060
दिगलीपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,680
दिगलीपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,903
दिगलीपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 78,050
दिगलीपूर चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,660
दिगलीपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत