दिगलीपूर, अंदमान निकोबार : सोने आणि चांदी किंमत

दिगलीपूर : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,480
+150.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,330 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,410 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,400 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,400 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,310 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 50,160 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,720 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,520 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,790 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,790 +10.00
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,330
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,400
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,713
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,400
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,330
दिगलीपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,970
दिगलीपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,520
दिगलीपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,246
दिगलीपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,350
दिगलीपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,400
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,900
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,040
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,009
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,690
दिगलीपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 51,040
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,850
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,740
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,458
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 52,190
दिगलीपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,740
दिगलीपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दिगलीपूर : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
62,040.00
+920.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 61,120 +4,050.00
02 ऑक्टोबर 2022 57,070 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 57,070 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 57,060 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,270 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,720 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,610 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,490 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,450 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,440 +0.00
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,120
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 57,070
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,420
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,070
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 61,120
दिगलीपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,180
दिगलीपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,610
दिगलीपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,695
दिगलीपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,610
दिगलीपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,060
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,720
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,280
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,206
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,620
दिगलीपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,290
दिगलीपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,430
दिगलीपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 56,210
दिगलीपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,536
दिगलीपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 60,270
दिगलीपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,980
दिगलीपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत