छपरा, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

छपरा : सोन्याचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
62,330
-10.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 62,340 +160.00
26 फेब्रुवारी 2024 62,180 -160.00
25 फेब्रुवारी 2024 62,340 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 62,330 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 62,330 +360.00
22 फेब्रुवारी 2024 61,970 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,130 +10.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,120 +120.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,000 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,810 +10.00
छपरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,850
छपरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,360
छपरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,153
छपरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,850
छपरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 62,340
छपरा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,360
छपरा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,570
छपरा सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,347
छपरा सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,360
छपरा सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,630
छपरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,670
छपरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,040
छपरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,477
छपरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,230
छपरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,220
छपरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,830
छपरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,740
छपरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,940
छपरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,830
छपरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,510
छपरा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

छपरा : चांदीचा दर

28 फेब्रुवारी 2024
69,350.00
-30.00
तारीख किंमत बदला
27 फेब्रुवारी 2024 69,380 -250.00
26 फेब्रुवारी 2024 69,630 -1,010.00
25 फेब्रुवारी 2024 70,640 +10.00
24 फेब्रुवारी 2024 70,630 +0.00
23 फेब्रुवारी 2024 70,630 +230.00
22 फेब्रुवारी 2024 70,400 -450.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,850 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,410 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,440 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,240 +10.00
छपरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,290
छपरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,380
छपरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,944
छपरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,290
छपरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (27 फेब्रुवारी) 69,380
छपरा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,310
छपरा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,830
छपरा चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,118
छपरा चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,310
छपरा चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,300
छपरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,650
छपरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,300
छपरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,503
छपरा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,640
छपरा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,260
छपरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,220
छपरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,060
छपरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,638
छपरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,350
छपरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,220
छपरा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत