बांदा, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

बांदा : सोन्याचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
49,040
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 49,040 +520.00
05 डिसेंबर 2021 48,520 +0.00
04 डिसेंबर 2021 48,520 +0.00
03 डिसेंबर 2021 48,520 -190.00
02 डिसेंबर 2021 48,710 -20.00
01 डिसेंबर 2021 48,730 +20.00
30 नोव्हेंबर 2021 48,710 +0.00
29 नोव्हेंबर 2021 48,710 +170.00
28 नोव्हेंबर 2021 48,540 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 48,540 +0.00
बांदा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 49,040
बांदा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,520
बांदा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 48,673
बांदा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 48,730
बांदा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 49,040
बांदा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,480
बांदा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 48,110
बांदा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 49,368
बांदा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 48,760
बांदा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 48,710
बांदा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,340
बांदा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,380
बांदा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,425
बांदा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,420
बांदा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 49,100
बांदा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,650
बांदा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,670
बांदा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,723
बांदा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,240
बांदा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,670
बांदा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बांदा : चांदीचा दर

आज 07 डिसेंबर 2021
62,970.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
06 डिसेंबर 2021 62,970 +400.00
05 डिसेंबर 2021 62,570 +0.00
04 डिसेंबर 2021 62,570 +0.00
03 डिसेंबर 2021 62,570 -350.00
02 डिसेंबर 2021 62,920 -190.00
01 डिसेंबर 2021 63,110 +10.00
30 नोव्हेंबर 2021 63,100 -420.00
29 नोव्हेंबर 2021 63,520 -1,130.00
28 नोव्हेंबर 2021 64,650 +0.00
27 नोव्हेंबर 2021 64,650 +0.00
बांदा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,110
बांदा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 62,570
बांदा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,785
बांदा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,110
बांदा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (06 डिसेंबर) 62,970
बांदा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 68,740
बांदा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 63,100
बांदा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 66,227
बांदा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 66,060
बांदा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,100
बांदा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,710
बांदा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,030
बांदा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 64,434
बांदा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,030
बांदा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 66,470
बांदा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,840
बांदा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,770
बांदा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,748
बांदा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,410
बांदा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,770
बांदा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत