दिमा हसाओ, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

दिमा हसाओ : सोन्याचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
48,420
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 48,420 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,140 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,400 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,250 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,240 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,020 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,020 +0.00
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,140
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,470
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,226
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,510
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 48,420
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,740
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,750
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,808
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,320
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,750
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,510
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,060
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,388
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,510
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,370
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,640
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,040
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,955
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,040
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,510
दिमा हसाओ - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दिमा हसाओ : चांदीचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
64,890.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 64,890 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,490 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,160 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,320 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,380 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,820 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,820 +0.00
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,890
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,140
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,017
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,140
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 64,890
दिमा हसाओ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,960
दिमा हसाओ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,880
दिमा हसाओ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,864
दिमा हसाओ चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,520
दिमा हसाओ चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,880
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,940
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,300
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,637
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,940
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,630
दिमा हसाओ चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,980
दिमा हसाओ चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,740
दिमा हसाओ चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,129
दिमा हसाओ चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,880
दिमा हसाओ चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,940
दिमा हसाओ - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत