दिमा हसाओ, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

दिमा हसाओ : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2023
62,860
+210.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2023 62,650 +950.00
27 नोव्हेंबर 2023 61,700 +0.00
26 नोव्हेंबर 2023 61,700 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 61,690 +0.00
24 नोव्हेंबर 2023 61,690 +310.00
23 नोव्हेंबर 2023 61,380 +60.00
22 नोव्हेंबर 2023 61,320 -180.00
21 नोव्हेंबर 2023 61,500 +500.00
20 नोव्हेंबर 2023 61,000 -30.00
19 नोव्हेंबर 2023 61,030 +0.00
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,650
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,900
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 60,979
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 61,000
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 62,650
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,460
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,670
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 59,322
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,620
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 61,120
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 59,670
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 57,410
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 59,038
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 59,610
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,620
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,650
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 58,420
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 59,081
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 59,460
दिमा हसाओ सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 59,570
दिमा हसाओ - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दिमा हसाओ : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2023
76,030.00
+420.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2023 75,610 +1,290.00
27 नोव्हेंबर 2023 74,320 +10.00
26 नोव्हेंबर 2023 74,310 +10.00
25 नोव्हेंबर 2023 74,300 +0.00
24 नोव्हेंबर 2023 74,300 +1,020.00
23 नोव्हेंबर 2023 73,280 +130.00
22 नोव्हेंबर 2023 73,150 -460.00
21 नोव्हेंबर 2023 73,610 +570.00
20 नोव्हेंबर 2023 73,040 -470.00
19 नोव्हेंबर 2023 73,510 +10.00
दिमा हसाओ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 75,610
दिमा हसाओ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,250
दिमा हसाओ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,543
दिमा हसाओ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,540
दिमा हसाओ चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 75,610
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 73,100
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 66,860
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 70,744
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 69,930
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 71,890
दिमा हसाओ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 74,990
दिमा हसाओ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 69,920
दिमा हसाओ चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 72,344
दिमा हसाओ चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 74,980
दिमा हसाओ चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 69,920
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 75,560
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 70,030
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 72,217
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 74,210
दिमा हसाओ चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 75,560
दिमा हसाओ - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत