हिमाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

हिमाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बिलासपूर 02 डिसेंबर 2023 63,340
चंबा 02 डिसेंबर 2023 63,340
हमीरपूर 02 डिसेंबर 2023 63,340
कांगरा 02 डिसेंबर 2023 63,340
किन्नौर 02 डिसेंबर 2023 63,340
कुल्लू 02 डिसेंबर 2023 63,340
लाहुल आणि स्पीति 02 डिसेंबर 2023 63,340
मंडी 02 डिसेंबर 2023 63,340
शिमला 02 डिसेंबर 2023 63,340
सिरमौर 02 डिसेंबर 2023 63,340
सोलन 02 डिसेंबर 2023 63,340
उना 02 डिसेंबर 2023 63,340

हिमाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बिलासपूर 02 डिसेंबर 2023 77,760
चंबा 02 डिसेंबर 2023 77,760
हमीरपूर 02 डिसेंबर 2023 77,760
कांगरा 02 डिसेंबर 2023 77,760
किन्नौर 02 डिसेंबर 2023 77,760
कुल्लू 02 डिसेंबर 2023 77,760
लाहुल आणि स्पीति 02 डिसेंबर 2023 77,760
मंडी 02 डिसेंबर 2023 77,760
शिमला 02 डिसेंबर 2023 77,760
सिरमौर 02 डिसेंबर 2023 77,760
सोलन 02 डिसेंबर 2023 77,760
उना 02 डिसेंबर 2023 77,760