हिमाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

हिमाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बिलासपूर 21 ऑक्टोबर 2021 48,440
चंबा 21 ऑक्टोबर 2021 48,440
हमीरपूर 21 ऑक्टोबर 2021 48,440
कांगरा 21 ऑक्टोबर 2021 48,440
किन्नौर 21 ऑक्टोबर 2021 48,440
कुल्लू 21 ऑक्टोबर 2021 48,440
लाहुल आणि स्पीति 21 ऑक्टोबर 2021 48,440
मंडी 21 ऑक्टोबर 2021 48,440
शिमला 21 ऑक्टोबर 2021 48,440
सिरमौर 21 ऑक्टोबर 2021 48,440
सोलन 21 ऑक्टोबर 2021 48,440
उना 21 ऑक्टोबर 2021 48,440

हिमाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बिलासपूर 21 ऑक्टोबर 2021 66,030
चंबा 21 ऑक्टोबर 2021 66,030
हमीरपूर 21 ऑक्टोबर 2021 66,030
कांगरा 21 ऑक्टोबर 2021 66,030
किन्नौर 21 ऑक्टोबर 2021 66,030
कुल्लू 21 ऑक्टोबर 2021 66,030
लाहुल आणि स्पीति 21 ऑक्टोबर 2021 66,030
मंडी 21 ऑक्टोबर 2021 66,030
शिमला 21 ऑक्टोबर 2021 66,030
सिरमौर 21 ऑक्टोबर 2021 66,030
सोलन 21 ऑक्टोबर 2021 66,030
उना 21 ऑक्टोबर 2021 66,030