हिमाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोने व चांदीची किंमत

हिमाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे दर

शहर तारीख किंमत
बिलासपूर 04 ऑक्टोबर 2022 51,140
चंबा 04 ऑक्टोबर 2022 51,140
हमीरपूर 04 ऑक्टोबर 2022 51,140
कांगरा 04 ऑक्टोबर 2022 51,140
किन्नौर 04 ऑक्टोबर 2022 51,140
कुल्लू 04 ऑक्टोबर 2022 51,140
लाहुल आणि स्पीति 04 ऑक्टोबर 2022 51,140
मंडी 04 ऑक्टोबर 2022 51,140
शिमला 04 ऑक्टोबर 2022 51,140
सिरमौर 04 ऑक्टोबर 2022 51,140
सोलन 04 ऑक्टोबर 2022 51,140
उना 04 ऑक्टोबर 2022 51,140

हिमाचल प्रदेश : सर्व शहरांमध्ये चांदीचा दर

शहर तारीख किंमत
बिलासपूर 04 ऑक्टोबर 2022 60,890
चंबा 04 ऑक्टोबर 2022 60,890
हमीरपूर 04 ऑक्टोबर 2022 60,890
कांगरा 04 ऑक्टोबर 2022 60,890
किन्नौर 04 ऑक्टोबर 2022 60,890
कुल्लू 04 ऑक्टोबर 2022 60,890
लाहुल आणि स्पीति 04 ऑक्टोबर 2022 60,890
मंडी 04 ऑक्टोबर 2022 60,890
शिमला 04 ऑक्टोबर 2022 60,890
सिरमौर 04 ऑक्टोबर 2022 60,890
सोलन 04 ऑक्टोबर 2022 60,890
उना 04 ऑक्टोबर 2022 60,890