गुडगाव, हरियाणा : सोने आणि चांदी किंमत

गुडगाव : सोन्याचा दर

05 डिसेंबर 2022
53,810
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 53,810 +0.00
03 डिसेंबर 2022 53,810 +0.00
02 डिसेंबर 2022 53,810 +10.00
01 डिसेंबर 2022 53,800 +970.00
30 नोव्हेंबर 2022 52,830 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,540 +240.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,300 -400.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,700 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,690 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,690 -140.00
गुडगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,810
गुडगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 53,800
गुडगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 53,808
गुडगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 53,800
गुडगाव सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 53,810
गुडगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,170
गुडगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,220
गुडगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,138
गुडगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,570
गुडगाव सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,830
गुडगाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,950
गुडगाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,120
गुडगाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,775
गुडगाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,150
गुडगाव सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,370
गुडगाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,710
गुडगाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,270
गुडगाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,992
गुडगाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,100
गुडगाव सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,150
गुडगाव - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

गुडगाव : चांदीचा दर

05 डिसेंबर 2022
66,220.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
04 डिसेंबर 2022 66,220 +10.00
03 डिसेंबर 2022 66,210 +0.00
02 डिसेंबर 2022 66,210 +1,060.00
01 डिसेंबर 2022 65,150 +1,900.00
30 नोव्हेंबर 2022 63,250 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,610 +1,620.00
28 नोव्हेंबर 2022 60,990 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,930 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,930 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,920 -230.00
गुडगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,220
गुडगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 65,150
गुडगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 65,948
गुडगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 65,150
गुडगाव चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (04 डिसेंबर) 66,220
गुडगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,250
गुडगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,410
गुडगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,302
गुडगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,950
गुडगाव चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,250
गुडगाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,770
गुडगाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,260
गुडगाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,024
गुडगाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,780
गुडगाव चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,730
गुडगाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,890
गुडगाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,340
गुडगाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,413
गुडगाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,340
गुडगाव चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,780
गुडगाव - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत