चित्रदुर्ग, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

चित्रदुर्ग : सोन्याचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
52,500
+140.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 52,360 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,750 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,750 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,750 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,890 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,670 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,480 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,490 -340.00
20 नोव्हेंबर 2022 52,830 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 52,830 +0.00
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,230
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,270
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,155
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,620
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 52,360
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,010
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,180
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,829
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,200
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,420
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,760
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,320
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,044
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,150
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,200
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,690
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,830
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,800
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,490
चित्रदुर्ग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,840
चित्रदुर्ग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चित्रदुर्ग : चांदीचा दर

29 नोव्हेंबर 2022
61,570.00
+520.00
तारीख किंमत बदला
28 नोव्हेंबर 2022 61,050 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,000 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,990 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,990 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,220 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,870 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,180 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,890 -250.00
20 नोव्हेंबर 2022 61,140 +0.00
19 नोव्हेंबर 2022 61,140 +10.00
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,680
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,470
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,250
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,010
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (28 नोव्हेंबर) 61,050
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,840
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,320
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,085
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,840
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,790
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,950
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,390
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,471
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,390
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,840
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,480
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,060
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,975
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,380
चित्रदुर्ग चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,070
चित्रदुर्ग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत