माजुली, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

माजुली : सोन्याचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
48,610
-100.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 48,710 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,490 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,500 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,420 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,140 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,140 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,400 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,250 +10.00
माजुली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,140
माजुली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,470
माजुली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,275
माजुली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,510
माजुली सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 48,710
माजुली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,740
माजुली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,750
माजुली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,808
माजुली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,320
माजुली सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,750
माजुली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,510
माजुली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,060
माजुली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,388
माजुली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,510
माजुली सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,370
माजुली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,640
माजुली सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,040
माजुली सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,955
माजुली सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,040
माजुली सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,510
माजुली - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

माजुली : चांदीचा दर

आज 22 ऑक्टोबर 2021
66,670.00
-610.00
तारीख किंमत बदला
21 ऑक्टोबर 2021 67,280 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 66,100 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,880 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,890 +400.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,490 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,490 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,160 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,320 -60.00
माजुली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,280
माजुली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,140
माजुली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,455
माजुली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,140
माजुली चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (21 ऑक्टोबर) 67,280
माजुली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,960
माजुली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,880
माजुली चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,864
माजुली चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,520
माजुली चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,880
माजुली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,940
माजुली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,300
माजुली चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,637
माजुली चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,940
माजुली चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,630
माजुली चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,980
माजुली चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,740
माजुली चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,129
माजुली चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,880
माजुली चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,940
माजुली - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत