बिष्णुपूर, मणिपूर : सोने आणि चांदी किंमत

बिष्णुपूर : सोन्याचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
48,520
-720.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 49,240 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,240 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,240 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,240 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,500 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,350 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,340 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 48,120 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 48,120 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 48,120 -80.00
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,240
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,570
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,312
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,600
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 49,240
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,840
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,850
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,908
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,420
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,850
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,620
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,150
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,487
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,620
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,470
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,740
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,130
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,055
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,130
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,620
बिष्णुपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बिष्णुपूर : चांदीचा दर

आज 18 ऑक्टोबर 2021
65,020.00
+390.00
तारीख किंमत बदला
17 ऑक्टोबर 2021 64,630 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,630 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,630 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,630 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,290 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,450 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,510 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,950 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,950 +0.00
08 ऑक्टोबर 2021 62,950 +260.00
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,630
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,270
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,038
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,270
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (17 ऑक्टोबर) 64,630
बिष्णुपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,100
बिष्णुपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,000
बिष्णुपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,996
बिष्णुपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,660
बिष्णुपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 60,000
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,090
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,430
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,772
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,090
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,770
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,130
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,880
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,275
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,020
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,090
बिष्णुपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत