बिष्णुपूर, मणिपूर : सोने आणि चांदी किंमत

बिष्णुपूर : सोन्याचा दर

28 सप्टेंबर 2022
49,690
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 49,690 +200.00
26 सप्टेंबर 2022 49,490 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,760 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,760 +0.00
23 सप्टेंबर 2022 49,760 -590.00
22 सप्टेंबर 2022 50,350 +600.00
21 सप्टेंबर 2022 49,750 +200.00
20 सप्टेंबर 2022 49,550 -90.00
19 सप्टेंबर 2022 49,640 -30.00
18 सप्टेंबर 2022 49,670 +0.00
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,940
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,490
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,211
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,320
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 49,690
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,870
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,010
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,978
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,660
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 51,010
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,560
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,710
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,199
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,910
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,710
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,130
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,580
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,291
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,260
बिष्णुपूर सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,130
बिष्णुपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

बिष्णुपूर : चांदीचा दर

28 सप्टेंबर 2022
55,580.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
27 सप्टेंबर 2022 55,580 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,460 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,410 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,410 +10.00
23 सप्टेंबर 2022 56,400 -1,750.00
22 सप्टेंबर 2022 58,150 +700.00
21 सप्टेंबर 2022 57,450 +970.00
20 सप्टेंबर 2022 56,480 -300.00
19 सप्टेंबर 2022 56,780 -60.00
18 सप्टेंबर 2022 56,840 +10.00
बिष्णुपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,150
बिष्णुपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,570
बिष्णुपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,552
बिष्णुपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,570
बिष्णुपूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (27 सप्टेंबर) 55,580
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,680
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,250
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,172
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,580
बिष्णुपूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,250
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,110
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,910
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,247
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,940
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,950
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 64,060
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,690
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,732
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,820
बिष्णुपूर चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,690
बिष्णुपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत