भागलपूर, बिहार : सोने आणि चांदी किंमत

भागलपूर : सोन्याचा दर

23 एप्रिल 2024
71,070
-110.00
तारीख किंमत बदला
22 एप्रिल 2024 71,180 -1,600.00
21 एप्रिल 2024 72,780 +0.00
20 एप्रिल 2024 72,780 +10.00
19 एप्रिल 2024 72,770 +120.00
18 एप्रिल 2024 72,650 +230.00
17 एप्रिल 2024 72,420 -530.00
16 एप्रिल 2024 72,950 +760.00
15 एप्रिल 2024 72,190 +330.00
14 एप्रिल 2024 71,860 +0.00
13 एप्रिल 2024 71,860 +10.00
भागलपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 72,950
भागलपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,220
भागलपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,275
भागलपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,220
भागलपूर सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (22 एप्रिल) 71,180
भागलपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,000
भागलपूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,640
भागलपूर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,866
भागलपूर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,640
भागलपूर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,600
भागलपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,850
भागलपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,360
भागलपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,171
भागलपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,850
भागलपूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,570
भागलपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,360
भागलपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,570
भागलपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,347
भागलपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,360
भागलपूर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,630
भागलपूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

भागलपूर : चांदीचा दर

23 एप्रिल 2024
80,900.00
+150.00
तारीख किंमत बदला
22 एप्रिल 2024 80,750 -2,980.00
21 एप्रिल 2024 83,730 +10.00
20 एप्रिल 2024 83,720 +10.00
19 एप्रिल 2024 83,710 +220.00
18 एप्रिल 2024 83,490 -160.00
17 एप्रिल 2024 83,650 +0.00
16 एप्रिल 2024 83,650 -320.00
15 एप्रिल 2024 83,970 +770.00
14 एप्रिल 2024 83,200 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,190 +10.00
भागलपूर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 83,970
भागलपूर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,630
भागलपूर चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,894
भागलपूर चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,630
भागलपूर चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (22 एप्रिल) 80,750
भागलपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,640
भागलपूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,150
भागलपूर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,499
भागलपूर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,150
भागलपूर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,100
भागलपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,290
भागलपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,030
भागलपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,885
भागलपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,290
भागलपूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,140
भागलपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,310
भागलपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,830
भागलपूर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,118
भागलपूर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,310
भागलपूर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,300
भागलपूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत