जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

जलपाईगुडी : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
52,770
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 52,770 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,480 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,250 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,640 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,640 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,640 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 52,780 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,560 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,370 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,380 -340.00
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,110
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,170
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,083
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,520
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 52,770
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,900
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,070
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,721
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,100
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,320
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,650
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,220
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 49,939
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,050
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,090
जलपाईगुडी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जलपाईगुडी : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
63,190.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,190 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,550 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 60,920 -950.00
27 नोव्हेंबर 2022 61,870 +10.00
26 नोव्हेंबर 2022 61,860 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 61,860 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,090 +350.00
23 नोव्हेंबर 2022 61,740 +690.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,050 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 60,760 -250.00
जलपाईगुडी चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
जलपाईगुडी चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
जलपाईगुडी चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
जलपाईगुडी चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
जलपाईगुडी चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
जलपाईगुडी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,190
जलपाईगुडी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,350
जलपाईगुडी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,237
जलपाईगुडी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 58,880
जलपाईगुडी चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,190
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,710
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,200
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 57,963
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,720
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 57,670
जलपाईगुडी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,830
जलपाईगुडी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,280
जलपाईगुडी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,354
जलपाईगुडी चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,280
जलपाईगुडी चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,720
जलपाईगुडी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत