जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल : सोने आणि चांदी किंमत

जलपाईगुडी : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,450
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,450 -100.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,550 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,330 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,340 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,260 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 48,980 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 48,980 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 48,980 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 48,980 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,240 +150.00
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 48,980
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,310
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,130
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,350
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,450
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,580
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,590
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,650
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,160
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,590
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,350
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,900
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,227
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,350
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,210
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,470
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,880
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,793
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,880
जलपाईगुडी सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,350
जलपाईगुडी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

जलपाईगुडी : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,450.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,450 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,060 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,880 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,670 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,670 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,280 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,280 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,280 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,280 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 62,950 -160.00
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,060
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,940
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,391
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,940
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,450
जलपाईगुडी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,740
जलपाईगुडी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,680
जलपाईगुडी चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,652
जलपाईगुडी चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,310
जलपाईगुडी चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,680
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,710
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,090
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,418
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,710
जलपाईगुडी चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,420
जलपाईगुडी चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,740
जलपाईगुडी चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,520
जलपाईगुडी चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,895
जलपाईगुडी चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,640
जलपाईगुडी चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,710
जलपाईगुडी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत