चिक्काबल्लापुरा, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

चिक्काबल्लापुरा : सोन्याचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
62,420
+370.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 62,050 -160.00
21 फेब्रुवारी 2024 62,210 +10.00
20 फेब्रुवारी 2024 62,200 +120.00
19 फेब्रुवारी 2024 62,080 +190.00
18 फेब्रुवारी 2024 61,890 +0.00
17 फेब्रुवारी 2024 61,890 +10.00
16 फेब्रुवारी 2024 61,880 +210.00
15 फेब्रुवारी 2024 61,670 +230.00
14 फेब्रुवारी 2024 61,440 -90.00
13 फेब्रुवारी 2024 61,530 -590.00
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,930
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,440
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,201
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,930
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 62,050
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,440
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,650
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,429
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,440
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,720
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,750
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 61,120
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 62,559
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 63,320
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 63,310
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 62,920
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,820
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,021
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 60,910
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 62,590
चिक्काबल्लापुरा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चिक्काबल्लापुरा : चांदीचा दर

23 फेब्रुवारी 2024
70,680.00
+190.00
तारीख किंमत बदला
22 फेब्रुवारी 2024 70,490 -450.00
21 फेब्रुवारी 2024 70,940 -560.00
20 फेब्रुवारी 2024 71,500 -30.00
19 फेब्रुवारी 2024 71,530 -800.00
18 फेब्रुवारी 2024 72,330 +0.00
17 फेब्रुवारी 2024 72,330 +10.00
16 फेब्रुवारी 2024 72,320 +980.00
15 फेब्रुवारी 2024 71,340 +1,030.00
14 फेब्रुवारी 2024 70,310 +480.00
13 फेब्रुवारी 2024 69,830 -1,430.00
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,380
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,830
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,210
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,380
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (22 फेब्रुवारी) 70,490
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,400
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,920
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,214
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,400
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,400
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,750
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत 71,390
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत 74,602
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत (01 डिसेंबर) 77,740
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत (31 डिसेंबर) 74,360
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 77,320
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 70,150
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 72,734
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 71,440
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 77,320
चिक्काबल्लापुरा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत