चिक्काबल्लापुरा, कर्नाटक : सोने आणि चांदी किंमत

चिक्काबल्लापुरा : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,430
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,430 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,440 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,360 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,080 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,080 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,340 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,190 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,180 +220.00
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,080
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,410
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,193
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,450
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,430
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,680
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,690
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,747
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,260
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,690
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,450
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,000
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,328
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,450
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,310
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,570
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,970
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,893
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,970
चिक्काबल्लापुरा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,450
चिक्काबल्लापुरा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

चिक्काबल्लापुरा : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
66,010.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 66,010 +1,210.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,800 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,800 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,410 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,410 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,080 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,240 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,300 +560.00
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 66,010
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,060
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,183
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,060
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 66,010
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,870
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,800
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,783
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,440
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,800
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,850
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,220
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,551
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,850
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,550
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,890
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,660
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,040
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,790
चिक्काबल्लापुरा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,850
चिक्काबल्लापुरा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत