दुर्ग, छत्तीसगड : सोने आणि चांदी किंमत

दुर्ग : सोन्याचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
48,500
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 48,500 -90.00
21 ऑक्टोबर 2021 48,590 +220.00
20 ऑक्टोबर 2021 48,370 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,380 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,300 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,020 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,020 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,020 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,020 +730.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,290 +150.00
दुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,020
दुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,350
दुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,173
दुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,390
दुर्ग सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 48,500
दुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,620
दुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,640
दुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,693
दुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,210
दुर्ग सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,640
दुर्ग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,390
दुर्ग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,940
दुर्ग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,271
दुर्ग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,390
दुर्ग सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,250
दुर्ग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,520
दुर्ग सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,920
दुर्ग सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,835
दुर्ग सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,920
दुर्ग सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,390
दुर्ग - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

दुर्ग : चांदीचा दर

आज 23 ऑक्टोबर 2021
66,510.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
22 ऑक्टोबर 2021 66,510 -610.00
21 ऑक्टोबर 2021 67,120 +1,180.00
20 ऑक्टोबर 2021 65,940 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 64,720 -10.00
18 ऑक्टोबर 2021 64,730 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,340 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,340 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,010 -160.00
दुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 67,120
दुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 60,990
दुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,449
दुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 60,990
दुर्ग चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (22 ऑक्टोबर) 66,510
दुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,800
दुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,730
दुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,708
दुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,370
दुर्ग चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,730
दुर्ग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,770
दुर्ग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,140
दुर्ग चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,476
दुर्ग चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,770
दुर्ग चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,480
दुर्ग चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,810
दुर्ग चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,580
दुर्ग चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,959
दुर्ग चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,710
दुर्ग चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,770
दुर्ग - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत