धेमाजी, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

धेमाजी : सोन्याचा दर

08 ऑगस्ट 2022
52,150
+220.00
तारीख किंमत बदला
07 ऑगस्ट 2022 51,930 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 51,930 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 51,920 -320.00
04 ऑगस्ट 2022 52,240 -520.00
03 ऑगस्ट 2022 52,760 +1,110.00
02 ऑगस्ट 2022 51,650 +100.00
01 ऑगस्ट 2022 51,550 -50.00
31 जुलै 2022 51,600 -1,320.00
30 जुलै 2022 52,920 +310.00
29 जुलै 2022 52,610 +590.00
धेमाजी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,760
धेमाजी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,550
धेमाजी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,997
धेमाजी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,550
धेमाजी सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (07 ऑगस्ट) 51,930
धेमाजी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,450
धेमाजी सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,600
धेमाजी सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,093
धेमाजी सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,810
धेमाजी सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,600
धेमाजी सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 53,020
धेमाजी सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 51,480
धेमाजी सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 52,184
धेमाजी सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 52,150
धेमाजी सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 52,020
धेमाजी सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 53,080
धेमाजी सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 51,150
धेमाजी सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 52,015
धेमाजी सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 52,570
धेमाजी सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 52,220
धेमाजी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

धेमाजी : चांदीचा दर

08 ऑगस्ट 2022
58,690.00
+1,090.00
तारीख किंमत बदला
07 ऑगस्ट 2022 57,600 +0.00
06 ऑगस्ट 2022 57,600 +10.00
05 ऑगस्ट 2022 57,590 -620.00
04 ऑगस्ट 2022 58,210 +360.00
03 ऑगस्ट 2022 57,850 +160.00
02 ऑगस्ट 2022 57,690 -770.00
01 ऑगस्ट 2022 58,460 +640.00
31 जुलै 2022 57,820 -1,610.00
30 जुलै 2022 59,430 +340.00
29 जुलै 2022 59,090 +2,850.00
धेमाजी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 58,460
धेमाजी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 57,590
धेमाजी चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,857
धेमाजी चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,460
धेमाजी चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (07 ऑगस्ट) 57,600
धेमाजी चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,980
धेमाजी चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,800
धेमाजी चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,128
धेमाजी चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,820
धेमाजी चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,820
धेमाजी चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 63,930
धेमाजी चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 60,570
धेमाजी चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 62,603
धेमाजी चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 62,690
धेमाजी चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 60,570
धेमाजी चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 65,550
धेमाजी चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 60,250
धेमाजी चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 63,039
धेमाजी चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 65,550
धेमाजी चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 63,460
धेमाजी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत