धेमाजी, आसाम : सोने आणि चांदी किंमत

धेमाजी : सोन्याचा दर

21 एप्रिल 2024
72,970
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 एप्रिल 2024 72,970 +0.00
19 एप्रिल 2024 72,970 +130.00
18 एप्रिल 2024 72,840 +230.00
17 एप्रिल 2024 72,610 -540.00
16 एप्रिल 2024 73,150 +770.00
15 एप्रिल 2024 72,380 +330.00
14 एप्रिल 2024 72,050 +0.00
13 एप्रिल 2024 72,050 +10.00
12 एप्रिल 2024 72,040 +270.00
11 एप्रिल 2024 71,770 +440.00
धेमाजी सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,150
धेमाजी सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,400
धेमाजी सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,394
धेमाजी सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,400
धेमाजी सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (20 एप्रिल) 72,970
धेमाजी सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,180
धेमाजी सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,810
धेमाजी सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,040
धेमाजी सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,810
धेमाजी सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,780
धेमाजी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,020
धेमाजी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,530
धेमाजी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,336
धेमाजी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,020
धेमाजी सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,740
धेमाजी सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,530
धेमाजी सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,730
धेमाजी सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,513
धेमाजी सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,530
धेमाजी सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,800
धेमाजी - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

धेमाजी : चांदीचा दर

21 एप्रिल 2024
83,940.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 एप्रिल 2024 83,940 +0.00
19 एप्रिल 2024 83,940 +230.00
18 एप्रिल 2024 83,710 -160.00
17 एप्रिल 2024 83,870 +0.00
16 एप्रिल 2024 83,870 -330.00
15 एप्रिल 2024 84,200 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,420 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,410 +10.00
12 एप्रिल 2024 83,400 +160.00
11 एप्रिल 2024 83,240 +270.00
धेमाजी चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,200
धेमाजी चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,830
धेमाजी चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 82,076
धेमाजी चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,830
धेमाजी चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (20 एप्रिल) 83,940
धेमाजी चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,840
धेमाजी चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,340
धेमाजी चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,697
धेमाजी चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,340
धेमाजी चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,300
धेमाजी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,480
धेमाजी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,210
धेमाजी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,087
धेमाजी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,480
धेमाजी चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,330
धेमाजी चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,500
धेमाजी चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 71,020
धेमाजी चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,309
धेमाजी चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,500
धेमाजी चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,490
धेमाजी - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत