होशंगाबाद, मध्य प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

होशंगाबाद : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,140
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,140 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,220 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,220 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,210 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,130 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,970 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,530 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,340 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,610 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,600 +0.00
होशंगाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,140
होशंगाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,220
होशंगाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,527
होशंगाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,220
होशंगाबाद सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,140
होशंगाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,770
होशंगाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,340
होशंगाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,058
होशंगाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,160
होशंगाबाद सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,210
होशंगाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,700
होशंगाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,850
होशंगाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,814
होशंगाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,500
होशंगाबाद सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,850
होशंगाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,400
होशंगाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,550
होशंगाबाद सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,039
होशंगाबाद सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,750
होशंगाबाद सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,550
होशंगाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

होशंगाबाद : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
60,890.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,890 +4,030.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,860 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,860 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 56,850 +790.00
29 सप्टेंबर 2022 56,060 -440.00
28 सप्टेंबर 2022 56,500 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,400 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,280 -960.00
25 सप्टेंबर 2022 56,240 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 56,230 +0.00
होशंगाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,890
होशंगाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,860
होशंगाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,203
होशंगाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,860
होशंगाबाद चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,890
होशंगाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,960
होशंगाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,410
होशंगाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,486
होशंगाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,410
होशंगाबाद चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,850
होशंगाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,500
होशंगाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,080
होशंगाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,992
होशंगाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,400
होशंगाबाद चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,080
होशंगाबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,920
होशंगाबाद चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,740
होशंगाबाद चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,069
होशंगाबाद चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,760
होशंगाबाद चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,760
होशंगाबाद - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत