कोल्हापूर, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

कोल्हापूर : सोन्याचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
48,320
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 48,320 -720.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,040 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,040 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,300 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,150 +10.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,140 +220.00
10 ऑक्टोबर 2021 47,920 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 47,920 +0.00
कोल्हापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,040
कोल्हापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,370
कोल्हापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,127
कोल्हापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,410
कोल्हापूर सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 48,320
कोल्हापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,640
कोल्हापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,650
कोल्हापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,711
कोल्हापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,220
कोल्हापूर सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,650
कोल्हापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,410
कोल्हापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 46,960
कोल्हापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,288
कोल्हापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,410
कोल्हापूर सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,270
कोल्हापूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,530
कोल्हापूर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 47,940
कोल्हापूर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 48,854
कोल्हापूर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 47,940
कोल्हापूर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,410
कोल्हापूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कोल्हापूर : चांदीचा दर

आज 19 ऑक्टोबर 2021
64,750.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
18 ऑक्टोबर 2021 64,750 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,360 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,360 +1,330.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,030 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,190 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,250 +560.00
10 ऑक्टोबर 2021 62,690 +0.00
09 ऑक्टोबर 2021 62,690 +0.00
कोल्हापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 64,750
कोल्हापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,010
कोल्हापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 62,887
कोल्हापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,010
कोल्हापूर चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (18 ऑक्टोबर) 64,750
कोल्हापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 66,820
कोल्हापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 59,750
कोल्हापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 63,734
कोल्हापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,390
कोल्हापूर चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 59,750
कोल्हापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 69,800
कोल्हापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,170
कोल्हापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,502
कोल्हापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 69,800
कोल्हापूर चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,500
कोल्हापूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 71,830
कोल्हापूर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,600
कोल्हापूर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 69,984
कोल्हापूर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 69,730
कोल्हापूर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 69,800
कोल्हापूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत