कोल्हापूर, महाराष्ट्र : सोने आणि चांदी किंमत

कोल्हापूर : सोन्याचा दर

23 एप्रिल 2024
71,050
-170.00
तारीख किंमत बदला
22 एप्रिल 2024 71,220 -1,600.00
21 एप्रिल 2024 72,820 +0.00
20 एप्रिल 2024 72,820 +10.00
19 एप्रिल 2024 72,810 +120.00
18 एप्रिल 2024 72,690 +230.00
17 एप्रिल 2024 72,460 -530.00
16 एप्रिल 2024 72,990 +760.00
15 एप्रिल 2024 72,230 +330.00
14 एप्रिल 2024 71,900 +0.00
13 एप्रिल 2024 71,900 +10.00
कोल्हापूर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 72,990
कोल्हापूर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,260
कोल्हापूर सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,315
कोल्हापूर सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,260
कोल्हापूर सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (22 एप्रिल) 71,220
कोल्हापूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,030
कोल्हापूर सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,670
कोल्हापूर सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,900
कोल्हापूर सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,670
कोल्हापूर सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,630
कोल्हापूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,880
कोल्हापूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,400
कोल्हापूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,205
कोल्हापूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,880
कोल्हापूर सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,610
कोल्हापूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,390
कोल्हापूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,600
कोल्हापूर सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,381
कोल्हापूर सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,390
कोल्हापूर सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,670
कोल्हापूर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कोल्हापूर : चांदीचा दर

23 एप्रिल 2024
80,910.00
+110.00
तारीख किंमत बदला
22 एप्रिल 2024 80,800 -2,970.00
21 एप्रिल 2024 83,770 +0.00
20 एप्रिल 2024 83,770 +10.00
19 एप्रिल 2024 83,760 +220.00
18 एप्रिल 2024 83,540 -150.00
17 एप्रिल 2024 83,690 +0.00
16 एप्रिल 2024 83,690 -330.00
15 एप्रिल 2024 84,020 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,240 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,230 +0.00
कोल्हापूर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,020
कोल्हापूर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,670
कोल्हापूर चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,937
कोल्हापूर चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,670
कोल्हापूर चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (22 एप्रिल) 80,800
कोल्हापूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,680
कोल्हापूर चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,190
कोल्हापूर चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,539
कोल्हापूर चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,190
कोल्हापूर चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,140
कोल्हापूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,330
कोल्हापूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,060
कोल्हापूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,922
कोल्हापूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,330
कोल्हापूर चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,180
कोल्हापूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,350
कोल्हापूर चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,870
कोल्हापूर चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,157
कोल्हापूर चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,350
कोल्हापूर चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,340
कोल्हापूर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत