कुरुक्षेत्र, हरियाणा : सोने आणि चांदी किंमत

कुरुक्षेत्र : सोन्याचा दर

21 एप्रिल 2024
72,800
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 एप्रिल 2024 72,800 +10.00
19 एप्रिल 2024 72,790 +120.00
18 एप्रिल 2024 72,670 +230.00
17 एप्रिल 2024 72,440 -530.00
16 एप्रिल 2024 72,970 +760.00
15 एप्रिल 2024 72,210 +330.00
14 एप्रिल 2024 71,880 +0.00
13 एप्रिल 2024 71,880 +10.00
12 एप्रिल 2024 71,870 +270.00
11 एप्रिल 2024 71,600 +440.00
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 72,970
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,240
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,225
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,240
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (20 एप्रिल) 72,800
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,020
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,650
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 65,882
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,650
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,610
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 62,870
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,380
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,188
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 62,870
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,590
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,380
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,590
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,364
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,380
कुरुक्षेत्र सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,650
कुरुक्षेत्र - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

कुरुक्षेत्र : चांदीचा दर

21 एप्रिल 2024
83,740.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 एप्रिल 2024 83,740 +0.00
19 एप्रिल 2024 83,740 +230.00
18 एप्रिल 2024 83,510 -160.00
17 एप्रिल 2024 83,670 +0.00
16 एप्रिल 2024 83,670 -330.00
15 एप्रिल 2024 84,000 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,220 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,210 +10.00
12 एप्रिल 2024 83,200 +160.00
11 एप्रिल 2024 83,040 +270.00
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,000
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,650
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,881
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,650
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (20 एप्रिल) 83,740
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 75,660
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,170
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,519
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,170
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,120
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,310
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,040
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 70,904
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,310
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,160
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,330
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 70,850
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,138
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,330
कुरुक्षेत्र चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,320
कुरुक्षेत्र - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत