अलवर, राजस्थान : सोने आणि चांदी किंमत

अलवर : सोन्याचा दर

14 जुलै 2024
73,430
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 जुलै 2024 73,430 +10.00
12 जुलै 2024 73,420 -20.00
11 जुलै 2024 73,440 +620.00
10 जुलै 2024 72,820 +270.00
09 जुलै 2024 72,550 +90.00
08 जुलै 2024 72,460 -690.00
07 जुलै 2024 73,150 +10.00
06 जुलै 2024 73,140 +10.00
05 जुलै 2024 73,130 +700.00
04 जुलै 2024 72,430 -10.00
अलवर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 73,440
अलवर सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 71,650
अलवर सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 72,752
अलवर सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 71,720
अलवर सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (13 जुलै) 73,430
अलवर सोन्याचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 73,050
अलवर सोन्याचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 71,100
अलवर सोन्याचा दर - जून : सरासरी किंमत 71,699
अलवर सोन्याचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 71,750
अलवर सोन्याचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 71,650
अलवर सोन्याचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 74,580
अलवर सोन्याचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 70,760
अलवर सोन्याचा दर - मे : सरासरी किंमत 72,286
अलवर सोन्याचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 70,760
अलवर सोन्याचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 71,740
अलवर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 72,980
अलवर सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,250
अलवर सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,297
अलवर सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,250
अलवर सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 70,530
अलवर - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अलवर : चांदीचा दर

14 जुलै 2024
93,090.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
13 जुलै 2024 93,090 +10.00
12 जुलै 2024 93,080 -1,030.00
11 जुलै 2024 94,110 +1,160.00
10 जुलै 2024 92,950 +60.00
09 जुलै 2024 92,890 +350.00
08 जुलै 2024 92,540 -960.00
07 जुलै 2024 93,500 +10.00
06 जुलै 2024 93,490 +10.00
05 जुलै 2024 93,480 +1,630.00
04 जुलै 2024 91,850 -30.00
अलवर चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 94,110
अलवर चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 89,570
अलवर चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 92,480
अलवर चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 89,570
अलवर चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (13 जुलै) 93,090
अलवर चांदीचा दर - जून : सर्वाधिक किंमत 93,960
अलवर चांदीचा दर - जून : सर्वात कमी किंमत 87,170
अलवर चांदीचा दर - जून : सरासरी किंमत 89,460
अलवर चांदीचा दर - जून : उघडणे किंमत (01 जून) 91,750
अलवर चांदीचा दर - जून : बंद किंमत (30 जून) 89,420
अलवर चांदीचा दर - मे : सर्वाधिक किंमत 96,280
अलवर चांदीचा दर - मे : सर्वात कमी किंमत 80,960
अलवर चांदीचा दर - मे : सरासरी किंमत 88,193
अलवर चांदीचा दर - मे : उघडणे किंमत (01 मे) 81,100
अलवर चांदीचा दर - मे : बंद किंमत (31 मे) 91,740
अलवर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,010
अलवर चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 75,660
अलवर चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 81,749
अलवर चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 75,660
अलवर चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (30 एप्रिल) 80,810
अलवर - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत