धलाई, त्रिपुरा : सोने आणि चांदी किंमत

धलाई : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,460
+130.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,330 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,410 +10.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,400 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 50,400 +90.00
29 सप्टेंबर 2022 50,310 +150.00
28 सप्टेंबर 2022 50,160 +450.00
27 सप्टेंबर 2022 49,710 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,520 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,790 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 49,790 +10.00
धलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,330
धलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,400
धलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,713
धलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,400
धलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,330
धलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,960
धलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,520
धलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,243
धलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,350
धलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,400
धलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,900
धलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 51,040
धलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 52,007
धलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,690
धलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 51,040
धलाई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,590
धलाई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,740
धलाई सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 52,227
धलाई सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,940
धलाई सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,740
धलाई - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

धलाई : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,790.00
+680.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 61,110 +4,040.00
02 ऑक्टोबर 2022 57,070 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 57,070 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 57,060 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,260 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,710 +1,110.00
27 सप्टेंबर 2022 55,600 +110.00
26 सप्टेंबर 2022 55,490 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,440 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,440 +10.00
धलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 61,110
धलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 57,070
धलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,417
धलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,070
धलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 61,110
धलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,180
धलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,600
धलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,691
धलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,600
धलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,060
धलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,720
धलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,280
धलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 57,202
धलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,610
धलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,280
धलाई चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 60,140
धलाई चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,940
धलाई चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,277
धलाई चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,970
धलाई चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,980
धलाई - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत