धलाई, त्रिपुरा : सोने आणि चांदी किंमत

धलाई : सोन्याचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
48,610
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 48,610 -10.00
19 ऑक्टोबर 2021 48,620 +80.00
18 ऑक्टोबर 2021 48,540 -730.00
17 ऑक्टोबर 2021 49,270 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 49,270 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 49,270 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 49,270 +740.00
13 ऑक्टोबर 2021 48,530 +150.00
12 ऑक्टोबर 2021 48,380 +20.00
11 ऑक्टोबर 2021 48,360 +210.00
धलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 49,270
धलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 47,590
धलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 48,378
धलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 47,630
धलाई सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 48,610
धलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 48,860
धलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 46,870
धलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 47,929
धलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 48,450
धलाई सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 46,870
धलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 49,640
धलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 47,180
धलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 48,512
धलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 49,640
धलाई सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 48,490
धलाई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 49,760
धलाई सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 48,160
धलाई सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 49,081
धलाई सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 48,160
धलाई सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 49,640
धलाई - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

धलाई : चांदीचा दर

आज 21 ऑक्टोबर 2021
66,270.00
+0.00
तारीख किंमत बदला
20 ऑक्टोबर 2021 66,270 +1,220.00
19 ऑक्टोबर 2021 65,050 +0.00
18 ऑक्टोबर 2021 65,050 +390.00
17 ऑक्टोबर 2021 64,660 +0.00
16 ऑक्टोबर 2021 64,660 +0.00
15 ऑक्टोबर 2021 64,660 +0.00
14 ऑक्टोबर 2021 64,660 +1,340.00
13 ऑक्टोबर 2021 63,320 -160.00
12 ऑक्टोबर 2021 63,480 -60.00
11 ऑक्टोबर 2021 63,540 +560.00
धलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 66,270
धलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 61,300
धलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 63,427
धलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 61,300
धलाई चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (20 ऑक्टोबर) 66,270
धलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 67,130
धलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 60,030
धलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 64,028
धलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 64,690
धलाई चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 60,030
धलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 70,120
धलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 63,460
धलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 65,804
धलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 70,120
धलाई चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 64,800
धलाई चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 72,170
धलाई चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 67,920
धलाई चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 70,308
धलाई चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 70,050
धलाई चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 70,120
धलाई - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत