धलाई, त्रिपुरा : सोने आणि चांदी किंमत

धलाई : सोन्याचा दर

23 एप्रिल 2024
71,380
-180.00
तारीख किंमत बदला
22 एप्रिल 2024 71,560 -1,610.00
21 एप्रिल 2024 73,170 +10.00
20 एप्रिल 2024 73,160 +0.00
19 एप्रिल 2024 73,160 +120.00
18 एप्रिल 2024 73,040 +240.00
17 एप्रिल 2024 72,800 -540.00
16 एप्रिल 2024 73,340 +770.00
15 एप्रिल 2024 72,570 +320.00
14 एप्रिल 2024 72,250 +10.00
13 एप्रिल 2024 72,240 +10.00
धलाई सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 73,340
धलाई सोन्याचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 68,580
धलाई सोन्याचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 71,655
धलाई सोन्याचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 68,580
धलाई सोन्याचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (22 एप्रिल) 71,560
धलाई सोन्याचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 68,360
धलाई सोन्याचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 63,980
धलाई सोन्याचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 66,216
धलाई सोन्याचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 63,980
धलाई सोन्याचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 67,960
धलाई सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 63,180
धलाई सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 61,690
धलाई सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 62,501
धलाई सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 63,180
धलाई सोन्याचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 62,900
धलाई सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 63,700
धलाई सोन्याचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 61,900
धलाई सोन्याचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 62,677
धलाई सोन्याचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 63,700
धलाई सोन्याचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 62,960
धलाई - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

धलाई : चांदीचा दर

23 एप्रिल 2024
81,290.00
+110.00
तारीख किंमत बदला
22 एप्रिल 2024 81,180 -2,990.00
21 एप्रिल 2024 84,170 +10.00
20 एप्रिल 2024 84,160 +0.00
19 एप्रिल 2024 84,160 +230.00
18 एप्रिल 2024 83,930 -160.00
17 एप्रिल 2024 84,090 +0.00
16 एप्रिल 2024 84,090 -330.00
15 एप्रिल 2024 84,420 +780.00
14 एप्रिल 2024 83,640 +10.00
13 एप्रिल 2024 83,630 +10.00
धलाई चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वाधिक किंमत 84,420
धलाई चांदीचा दर - एप्रिल : सर्वात कमी किंमत 76,030
धलाई चांदीचा दर - एप्रिल : सरासरी किंमत 82,327
धलाई चांदीचा दर - एप्रिल : उघडणे किंमत (01 एप्रिल) 76,030
धलाई चांदीचा दर - एप्रिल : बंद किंमत (22 एप्रिल) 81,180
धलाई चांदीचा दर - मार्च : सर्वाधिक किंमत 76,040
धलाई चांदीचा दर - मार्च : सर्वात कमी किंमत 72,530
धलाई चांदीचा दर - मार्च : सरासरी किंमत 74,894
धलाई चांदीचा दर - मार्च : उघडणे किंमत (01 मार्च) 72,530
धलाई चांदीचा दर - मार्च : बंद किंमत (31 मार्च) 75,500
धलाई चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वाधिक किंमत 72,670
धलाई चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सर्वात कमी किंमत 69,390
धलाई चांदीचा दर - फेब्रुवारी : सरासरी किंमत 71,259
धलाई चांदीचा दर - फेब्रुवारी : उघडणे किंमत (01 फेब्रुवारी) 72,670
धलाई चांदीचा दर - फेब्रुवारी : बंद किंमत (29 फेब्रुवारी) 71,520
धलाई चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वाधिक किंमत 74,700
धलाई चांदीचा दर - जानेवारी : सर्वात कमी किंमत 71,210
धलाई चांदीचा दर - जानेवारी : सरासरी किंमत 72,500
धलाई चांदीचा दर - जानेवारी : उघडणे किंमत (01 जानेवारी) 74,700
धलाई चांदीचा दर - जानेवारी : बंद किंमत (31 जानेवारी) 72,680
धलाई - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत