अमरोहा, उत्तर प्रदेश : सोने आणि चांदी किंमत

अमरोहा : सोन्याचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
51,190
+90.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 51,100 +920.00
02 ऑक्टोबर 2022 50,180 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 50,180 +10.00
30 सप्टेंबर 2022 50,170 +80.00
29 सप्टेंबर 2022 50,090 +160.00
28 सप्टेंबर 2022 49,930 +440.00
27 सप्टेंबर 2022 49,490 +190.00
26 सप्टेंबर 2022 49,300 -270.00
25 सप्टेंबर 2022 49,570 +10.00
24 सप्टेंबर 2022 49,560 +0.00
अमरोहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 51,100
अमरोहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,180
अमरोहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 50,487
अमरोहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,180
अमरोहा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 51,100
अमरोहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,730
अमरोहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,300
अमरोहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,018
अमरोहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,120
अमरोहा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,170
अमरोहा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 52,660
अमरोहा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 50,810
अमरोहा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 51,773
अमरोहा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 51,460
अमरोहा सोन्याचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 50,810
अमरोहा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 53,360
अमरोहा सोन्याचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 51,510
अमरोहा सोन्याचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 51,999
अमरोहा सोन्याचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 51,710
अमरोहा सोन्याचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 51,510
अमरोहा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

अमरोहा : चांदीचा दर

04 ऑक्टोबर 2022
61,330.00
+490.00
तारीख किंमत बदला
03 ऑक्टोबर 2022 60,840 +4,030.00
02 ऑक्टोबर 2022 56,810 +0.00
01 ऑक्टोबर 2022 56,810 +0.00
30 सप्टेंबर 2022 56,810 +800.00
29 सप्टेंबर 2022 56,010 -450.00
28 सप्टेंबर 2022 56,460 +1,100.00
27 सप्टेंबर 2022 55,360 +120.00
26 सप्टेंबर 2022 55,240 -950.00
25 सप्टेंबर 2022 56,190 +0.00
24 सप्टेंबर 2022 56,190 +10.00
अमरोहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 60,840
अमरोहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 56,810
अमरोहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,153
अमरोहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 56,810
अमरोहा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (03 ऑक्टोबर) 60,840
अमरोहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 57,920
अमरोहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,370
अमरोहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,442
अमरोहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,370
अमरोहा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 56,810
अमरोहा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वाधिक किंमत 59,450
अमरोहा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सर्वात कमी किंमत 54,040
अमरोहा चांदीचा दर - ऑगस्ट : सरासरी किंमत 56,945
अमरोहा चांदीचा दर - ऑगस्ट : उघडणे किंमत (01 ऑगस्ट) 58,350
अमरोहा चांदीचा दर - ऑगस्ट : बंद किंमत (31 ऑगस्ट) 54,040
अमरोहा चांदीचा दर - जुलै : सर्वाधिक किंमत 59,870
अमरोहा चांदीचा दर - जुलै : सर्वात कमी किंमत 55,700
अमरोहा चांदीचा दर - जुलै : सरासरी किंमत 58,022
अमरोहा चांदीचा दर - जुलै : उघडणे किंमत (01 जुलै) 59,710
अमरोहा चांदीचा दर - जुलै : बंद किंमत (31 जुलै) 57,720
अमरोहा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत