सेपहिळा, त्रिपुरा : सोने आणि चांदी किंमत

सेपहिळा : सोन्याचा दर

01 डिसेंबर 2022
53,540
+450.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 53,090 +290.00
29 नोव्हेंबर 2022 52,800 +230.00
28 नोव्हेंबर 2022 52,570 -390.00
27 नोव्हेंबर 2022 52,960 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 52,960 +0.00
25 नोव्हेंबर 2022 52,960 -140.00
24 नोव्हेंबर 2022 53,100 +220.00
23 नोव्हेंबर 2022 52,880 +190.00
22 नोव्हेंबर 2022 52,690 -10.00
21 नोव्हेंबर 2022 52,700 -340.00
सेपहिळा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
सेपहिळा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
सेपहिळा सोन्याचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
सेपहिळा सोन्याचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
सेपहिळा सोन्याचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
सेपहिळा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 53,440
सेपहिळा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 50,470
सेपहिळा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 52,401
सेपहिळा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 50,830
सेपहिळा सोन्याचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 53,090
सेपहिळा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 52,210
सेपहिळा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 50,380
सेपहिळा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 51,030
सेपहिळा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 50,400
सेपहिळा सोन्याचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 50,620
सेपहिळा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 50,960
सेपहिळा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 49,520
सेपहिळा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 50,243
सेपहिळा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 50,350
सेपहिळा सोन्याचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 50,400
सेपहिळा - जवळपासची सर्व शहरे : सोन्याची किंमत

सेपहिळा : चांदीचा दर

01 डिसेंबर 2022
64,590.00
+1,020.00
तारीख किंमत बदला
30 नोव्हेंबर 2022 63,570 +640.00
29 नोव्हेंबर 2022 62,930 +1,630.00
28 नोव्हेंबर 2022 61,300 -940.00
27 नोव्हेंबर 2022 62,240 +0.00
26 नोव्हेंबर 2022 62,240 +10.00
25 नोव्हेंबर 2022 62,230 -230.00
24 नोव्हेंबर 2022 62,460 +340.00
23 नोव्हेंबर 2022 62,120 +700.00
22 नोव्हेंबर 2022 61,420 +290.00
21 नोव्हेंबर 2022 61,130 -250.00
सेपहिळा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वाधिक किंमत
सेपहिळा चांदीचा दर - डिसेंबर : सर्वात कमी किंमत
सेपहिळा चांदीचा दर - डिसेंबर : सरासरी किंमत
सेपहिळा चांदीचा दर - डिसेंबर : उघडणे किंमत ()
सेपहिळा चांदीचा दर - डिसेंबर : बंद किंमत ()
सेपहिळा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वाधिक किंमत 63,570
सेपहिळा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सर्वात कमी किंमत 58,710
सेपहिळा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : सरासरी किंमत 61,610
सेपहिळा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : उघडणे किंमत (01 नोव्हेंबर) 59,240
सेपहिळा चांदीचा दर - नोव्हेंबर : बंद किंमत (30 नोव्हेंबर) 63,570
सेपहिळा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वाधिक किंमत 62,090
सेपहिळा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सर्वात कमी किंमत 55,540
सेपहिळा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : सरासरी किंमत 58,316
सेपहिळा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : उघडणे किंमत (01 ऑक्टोबर) 57,070
सेपहिळा चांदीचा दर - ऑक्टोबर : बंद किंमत (31 ऑक्टोबर) 58,020
सेपहिळा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वाधिक किंमत 58,180
सेपहिळा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सर्वात कमी किंमत 52,600
सेपहिळा चांदीचा दर - सप्टेंबर : सरासरी किंमत 55,691
सेपहिळा चांदीचा दर - सप्टेंबर : उघडणे किंमत (01 सप्टेंबर) 52,600
सेपहिळा चांदीचा दर - सप्टेंबर : बंद किंमत (30 सप्टेंबर) 57,060
सेपहिळा - जवळपासची सर्व शहरे : चांदीची किंमत