அமராவதி, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அமராவதி : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,620
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,620 -140.00
19 ஜூன் 2024 71,760 +50.00
18 ஜூன் 2024 71,710 +210.00
17 ஜூன் 2024 71,500 -450.00
16 ஜூன் 2024 71,950 +10.00
15 ஜூன் 2024 71,940 +0.00
14 ஜூன் 2024 71,940 +830.00
13 ஜூன் 2024 71,110 -770.00
12 ஜூன் 2024 71,880 +410.00
11 ஜூன் 2024 71,470 +90.00
அமராவதி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,060
அமராவதி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,110
அமராவதி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,762
அமராவதி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,760
அமராவதி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,620
அமராவதி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,590
அமராவதி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,770
அமராவதி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,296
அமராவதி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,770
அமராவதி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,750
அமராவதி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,990
அமராவதி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,260
அமராவதி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,307
அமராவதி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,260
அமராவதி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,540
அமராவதி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,030
அமராவதி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,670
அமராவதி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,900
அமராவதி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,670
அமராவதி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,630
அமராவதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அமராவதி : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,390.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,390 -360.00
19 ஜூன் 2024 89,750 +500.00
18 ஜூன் 2024 89,250 +160.00
17 ஜூன் 2024 89,090 -280.00
16 ஜூன் 2024 89,370 +10.00
15 ஜூன் 2024 89,360 +0.00
14 ஜூன் 2024 89,360 +1,190.00
13 ஜூன் 2024 88,170 -2,420.00
12 ஜூன் 2024 90,590 +1,760.00
11 ஜூன் 2024 88,830 -1,340.00
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,970
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,170
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,031
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,760
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,390
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,290
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,970
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,205
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,110
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,750
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,020
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,670
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,760
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,670
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,820
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,680
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,190
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,539
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,190
அமராவதி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,140
அமராவதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை