மண்டி, இமாச்சல பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மண்டி : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
62,830
+240.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,590 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,640 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,630 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,630 +10.00
24 நவம்பர் 2023 61,620 +300.00
23 நவம்பர் 2023 61,320 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,260 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,440 +500.00
20 நவம்பர் 2023 60,940 -30.00
19 நவம்பர் 2023 60,970 +0.00
மண்டி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,590
மண்டி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,830
மண்டி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,914
மண்டி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,930
மண்டி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,590
மண்டி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,400
மண்டி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,610
மண்டி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,258
மண்டி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,560
மண்டி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,050
மண்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,610
மண்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,350
மண்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,974
மண்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,540
மண்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,560
மண்டி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,590
மண்டி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,360
மண்டி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,017
மண்டி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,400
மண்டி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,500
மண்டி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மண்டி : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
75,700.00
+170.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,530 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,240 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,230 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,230 +10.00
24 நவம்பர் 2023 74,220 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,200 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,070 -460.00
21 நவம்பர் 2023 73,530 +560.00
20 நவம்பர் 2023 72,970 -460.00
19 நவம்பர் 2023 73,430 +0.00
மண்டி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,530
மண்டி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,170
மண்டி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,467
மண்டி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,460
மண்டி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,530
மண்டி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,020
மண்டி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,790
மண்டி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,668
மண்டி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,850
மண்டி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,810
மண்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,910
மண்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,840
மண்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,253
மண்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,900
மண்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,850
மண்டி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,480
மண்டி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,960
மண்டி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,141
மண்டி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,130
மண்டி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,480
மண்டி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை