குணா, மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குணா : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
62,820
+230.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,590 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,640 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,630 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,630 +10.00
24 நவம்பர் 2023 61,620 +300.00
23 நவம்பர் 2023 61,320 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,260 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,440 +500.00
20 நவம்பர் 2023 60,940 -30.00
19 நவம்பர் 2023 60,970 +0.00
குணா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,590
குணா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,830
குணா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,914
குணா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,930
குணா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,590
குணா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,400
குணா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,610
குணா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,258
குணா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,560
குணா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,050
குணா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,610
குணா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,350
குணா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,974
குணா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,540
குணா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,560
குணா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,590
குணா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,360
குணா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,017
குணா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,400
குணா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,500
குணா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குணா : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
75,730.00
+200.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,530 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,240 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,230 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,230 +10.00
24 நவம்பர் 2023 74,220 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,200 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,070 -460.00
21 நவம்பர் 2023 73,530 +560.00
20 நவம்பர் 2023 72,970 -460.00
19 நவம்பர் 2023 73,430 +0.00
குணா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,530
குணா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,170
குணா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,467
குணா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,460
குணா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,530
குணா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,020
குணா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,790
குணா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,668
குணா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,850
குணா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,810
குணா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,910
குணா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,840
குணா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,269
குணா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,900
குணா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,850
குணா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,480
குணா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,960
குணா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,141
குணா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,130
குணா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,480
குணா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை