கர்னூல், ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கர்னூல் : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
62,830
+210.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,620 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,670 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,670 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,660 +0.00
24 நவம்பர் 2023 61,660 +310.00
23 நவம்பர் 2023 61,350 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,290 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,470 +500.00
20 நவம்பர் 2023 60,970 -30.00
19 நவம்பர் 2023 61,000 +0.00
கர்னூல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,620
கர்னூல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,860
கர்னூல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,947
கர்னூல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,960
கர்னூல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,620
கர்னூல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,430
கர்னூல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,640
கர்னூல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,291
கர்னூல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,590
கர்னூல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,080
கர்னூல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,640
கர்னூல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,380
கர்னூல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,014
கர்னூல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
கர்னூல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,590
கர்னூல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,620
கர்னூல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,390
கர்னூல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,049
கர்னூல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,430
கர்னூல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,530
கர்னூல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கர்னூல் : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
75,760.00
+190.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,570 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,280 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,270 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,260 +0.00
24 நவம்பர் 2023 74,260 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,240 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,110 -460.00
21 நவம்பர் 2023 73,570 +560.00
20 நவம்பர் 2023 73,010 -460.00
19 நவம்பர் 2023 73,470 +0.00
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,570
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,210
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,506
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,500
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,570
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,060
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,830
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,706
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,890
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,850
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,950
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,880
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,306
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,940
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,890
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,520
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,000
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,178
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,170
கர்னூல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,520
கர்னூல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை