டார்ஜிலிங், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டார்ஜிலிங் : தங்க வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
48,850
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 48,850 +400.00
24 அக்டோபர் 2021 48,450 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,450 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,450 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,550 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,330 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,340 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,260 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 48,980 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 48,980 +0.00
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 48,980
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,310
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,184
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,350
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 48,850
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,580
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,590
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,650
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,160
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,590
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,350
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,900
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,227
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,350
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,210
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,470
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,880
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,793
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,880
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,350
டார்ஜிலிங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டார்ஜிலிங் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
67,110.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 67,110 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,450 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,450 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,450 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,060 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,880 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,670 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,670 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,280 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,280 +0.00
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,110
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,940
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,785
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,940
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 67,110
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,740
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,680
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,652
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,310
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,680
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,710
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,090
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,418
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,710
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,420
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,740
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,520
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,895
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,640
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,710
டார்ஜிலிங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை