டார்ஜிலிங், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டார்ஜிலிங் : தங்க வீதம்

26 மே 2024
71,400
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மே 2024 71,400 +0.00
24 மே 2024 71,400 -220.00
23 மே 2024 71,620 -1,540.00
22 மே 2024 73,160 -950.00
21 மே 2024 74,110 -380.00
20 மே 2024 74,490 +650.00
19 மே 2024 73,840 +0.00
18 மே 2024 73,840 +10.00
17 மே 2024 73,830 +790.00
16 மே 2024 73,040 -120.00
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,490
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,670
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,256
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,680
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (25 மே) 71,400
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,900
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,170
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,213
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,170
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,450
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 67,940
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,590
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,813
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,590
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,540
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,800
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,310
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,122
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,800
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,520
டார்ஜிலிங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டார்ஜிலிங் : வெள்ளி வீதம்

26 மே 2024
90,480.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மே 2024 90,480 +10.00
24 மே 2024 90,470 +240.00
23 மே 2024 90,230 -2,630.00
22 மே 2024 92,860 -1,750.00
21 மே 2024 94,610 -770.00
20 மே 2024 95,380 +4,340.00
19 மே 2024 91,040 +0.00
18 மே 2024 91,040 +10.00
17 மே 2024 91,030 +3,820.00
16 மே 2024 87,210 +370.00
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,380
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,860
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,685
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,000
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (25 மே) 90,480
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,910
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,570
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,651
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,570
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,710
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,580
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,100
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,440
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,100
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,040
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,230
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 68,970
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,830
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,230
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,090
டார்ஜிலிங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை