பல்வால், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பல்வால் : தங்க வீதம்

02 ஜூன் 2023
60,150
-10.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 60,160 +10.00
31 மே 2023 60,150 +10.00
30 மே 2023 60,140 +510.00
29 மே 2023 59,630 +80.00
28 மே 2023 59,550 +0.00
27 மே 2023 59,550 +10.00
26 மே 2023 59,540 -100.00
25 மே 2023 59,640 -370.00
24 மே 2023 60,010 -390.00
23 மே 2023 60,400 -20.00
பல்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,160
பல்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,160
பல்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 60,160
பல்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,160
பல்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 60,160
பல்வால் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,570
பல்வால் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,540
பல்வால் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,497
பல்வால் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,000
பல்வால் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,150
பல்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,220
பல்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,510
பல்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,229
பல்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,510
பல்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 59,990
பல்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,750
பல்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,950
பல்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,771
பல்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,870
பல்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,500
பல்வால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பல்வால் : வெள்ளி வீதம்

02 ஜூன் 2023
72,790.00
+110.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 72,680 +480.00
31 மே 2023 72,200 +1,070.00
30 மே 2023 71,130 -30.00
29 மே 2023 71,160 -180.00
28 மே 2023 71,340 +10.00
27 மே 2023 71,330 +10.00
26 மே 2023 71,320 +1,070.00
25 மே 2023 70,250 -830.00
24 மே 2023 71,080 -1,090.00
23 மே 2023 72,170 -570.00
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,680
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,680
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,680
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,680
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 72,680
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,970
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,250
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,745
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,380
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,200
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,160
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,190
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,793
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,270
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,380
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,270
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,830
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,963
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,440
பல்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,270
பல்வால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை