தார், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தார் : தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
59,950
-60.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 60,010 +180.00
05 ஜூன் 2023 59,830 +240.00
04 ஜூன் 2023 59,590 +0.00
03 ஜூன் 2023 59,590 +10.00
02 ஜூன் 2023 59,580 -660.00
01 ஜூன் 2023 60,240 +10.00
31 மே 2023 60,230 +10.00
30 மே 2023 60,220 +510.00
29 மே 2023 59,710 +80.00
28 மே 2023 59,630 +0.00
தார் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,240
தார் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 59,580
தார் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,807
தார் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,240
தார் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 60,010
தார் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,650
தார் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,620
தார் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,577
தார் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,080
தார் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,230
தார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,300
தார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,590
தார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,310
தார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,590
தார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,070
தார் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,830
தார் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,020
தார் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,847
தார் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,950
தார் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,580
தார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தார் : வெள்ளி வீதம்

07 ஜூன் 2023
72,040.00
-60.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 72,100 +50.00
05 ஜூன் 2023 72,050 -100.00
04 ஜூன் 2023 72,150 +0.00
03 ஜூன் 2023 72,150 +10.00
02 ஜூன் 2023 72,140 -630.00
01 ஜூன் 2023 72,770 +470.00
31 மே 2023 72,300 +1,080.00
30 மே 2023 71,220 -30.00
29 மே 2023 71,250 -180.00
28 மே 2023 71,430 +10.00
தார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,770
தார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,050
தார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,227
தார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,770
தார் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 72,100
தார் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,070
தார் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,340
தார் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,843
தார் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,480
தார் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,300
தார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,260
தார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,290
தார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,892
தார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,370
தார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,480
தார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,360
தார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,910
தார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,052
தார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,520
தார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,360
தார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை