நீலகிரி, தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நீலகிரி : தங்க வீதம்

21 ஏப்ரல் 2024
73,030
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஏப்ரல் 2024 73,030 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 73,020 +120.00
18 ஏப்ரல் 2024 72,900 +230.00
17 ஏப்ரல் 2024 72,670 -540.00
16 ஏப்ரல் 2024 73,210 +770.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,440 +330.00
14 ஏப்ரல் 2024 72,110 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 72,110 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 72,100 +280.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,820 +430.00
நீலகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,210
நீலகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,460
நீலகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,452
நீலகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,460
நீலகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (20 ஏப்ரல்) 73,030
நீலகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,230
நீலகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,860
நீலகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,092
நீலகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,860
நீலகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,830
நீலகிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,070
நீலகிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,570
நீலகிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,385
நீலகிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,070
நீலகிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,790
நீலகிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,580
நீலகிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,780
நீலகிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,563
நீலகிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,580
நீலகிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,850
நீலகிரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நீலகிரி : வெள்ளி வீதம்

21 ஏப்ரல் 2024
84,010.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஏப்ரல் 2024 84,010 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 84,000 +220.00
18 ஏப்ரல் 2024 83,780 -160.00
17 ஏப்ரல் 2024 83,940 +0.00
16 ஏப்ரல் 2024 83,940 -320.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,260 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,480 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,480 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,470 +170.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,300 +270.00
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,260
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,890
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 82,141
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,890
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (20 ஏப்ரல்) 84,010
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,900
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,400
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,756
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,400
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,360
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,540
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,260
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,129
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,540
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,390
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,560
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 71,070
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,367
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,560
நீலகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,550
நீலகிரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை