கடக் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, கடக் தங்க விகிதங்கள், கடக் வெள்ளி விகிதங்கள்

கடக், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கடக் : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
49,070
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 49,070 -960.00
27 ஜனவரி 2022 50,030 +290.00
26 ஜனவரி 2022 49,740 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,740 +320.00
24 ஜனவரி 2022 49,420 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,550 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,550 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,550 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,550 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,090 +10.00
கடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 50,030
கடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,600
கடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,118
கடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,040
கடக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 49,070
கடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,820
கடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,550
கடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,202
கடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,760
கடக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,040
கடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,510
கடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,140
கடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,394
கடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,790
கடக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,740
கடக் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,370
கடக் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,410
கடக் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,449
கடக் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,450
கடக் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,120
கடக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கடக் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,440.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,440 -2,180.00
27 ஜனவரி 2022 65,620 +110.00
26 ஜனவரி 2022 65,510 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,510 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,380 -580.00
23 ஜனவரி 2022 66,960 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,960 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,960 +990.00
20 ஜனவரி 2022 65,970 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,550 +1,150.00
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,960
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,890
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 64,024
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,670
கடக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,440
கடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,030
கடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,670
கடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,135
கடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,140
கடக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,670
கடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,770
கடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,130
கடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,261
கடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,100
கடக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,130
கடக் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,740
கடக் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,060
கடக் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,465
கடக் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,060
கடக் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,500
கடக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை