திருப்பூர், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

திருப்பூர் : தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
59,980
-140.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 60,120 +180.00
05 ஜூன் 2023 59,940 +240.00
04 ஜூன் 2023 59,700 +0.00
03 ஜூன் 2023 59,700 +10.00
02 ஜூன் 2023 59,690 -660.00
01 ஜூன் 2023 60,350 +10.00
31 மே 2023 60,340 +10.00
30 மே 2023 60,330 +510.00
29 மே 2023 59,820 +80.00
28 மே 2023 59,740 +0.00
திருப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,350
திருப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 59,690
திருப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,917
திருப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,350
திருப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 60,120
திருப்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,760
திருப்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,730
திருப்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,690
திருப்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,190
திருப்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,340
திருப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,410
திருப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,700
திருப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,420
திருப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,700
திருப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,180
திருப்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,940
திருப்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,120
திருப்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,955
திருப்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,050
திருப்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,690
திருப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

திருப்பூர் : வெள்ளி வீதம்

07 ஜூன் 2023
72,030.00
-210.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 72,240 +60.00
05 ஜூன் 2023 72,180 -110.00
04 ஜூன் 2023 72,290 +10.00
03 ஜூன் 2023 72,280 +0.00
02 ஜூன் 2023 72,280 -630.00
01 ஜூன் 2023 72,910 +480.00
31 மே 2023 72,430 +1,080.00
30 மே 2023 71,350 -40.00
29 மே 2023 71,390 -170.00
28 மே 2023 71,560 +0.00
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,910
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,180
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,363
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,910
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 72,240
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,220
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,470
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,980
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,620
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,430
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,400
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,420
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 75,030
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,500
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,620
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,500
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,030
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,175
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,640
திருப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,500
திருப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை