கோட்டா, ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கோட்டா : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
62,650
+140.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,510 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,560 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,560 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,550 +0.00
24 நவம்பர் 2023 61,550 +310.00
23 நவம்பர் 2023 61,240 +50.00
22 நவம்பர் 2023 61,190 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,370 +510.00
20 நவம்பர் 2023 60,860 -40.00
19 நவம்பர் 2023 60,900 +10.00
கோட்டா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,510
கோட்டா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,760
கோட்டா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,841
கோட்டா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,860
கோட்டா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,510
கோட்டா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,320
கோட்டா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,540
கோட்டா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,187
கோட்டா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,490
கோட்டா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,980
கோட்டா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
கோட்டா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,290
கோட்டா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,905
கோட்டா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,470
கோட்டா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,490
கோட்டா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,520
கோட்டா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,290
கோட்டா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,947
கோட்டா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,330
கோட்டா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,430
கோட்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கோட்டா : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
75,650.00
+210.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,440 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,150 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,140 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,140 +10.00
24 நவம்பர் 2023 74,130 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,110 +130.00
22 நவம்பர் 2023 72,980 -470.00
21 நவம்பர் 2023 73,450 +570.00
20 நவம்பர் 2023 72,880 -470.00
19 நவம்பர் 2023 73,350 +10.00
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,440
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,090
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,381
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,380
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,440
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,930
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,710
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,585
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,770
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,730
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,820
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,760
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,181
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,810
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,770
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,390
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,880
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,054
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,040
கோட்டா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,390
கோட்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை