சுக்மா, சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சுக்மா : தங்க வீதம்

22 மே 2024
74,180
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2024 74,180 -380.00
20 மே 2024 74,560 +650.00
19 மே 2024 73,910 +10.00
18 மே 2024 73,900 +0.00
17 மே 2024 73,900 +790.00
16 மே 2024 73,110 -120.00
15 மே 2024 73,230 +800.00
14 மே 2024 72,430 +460.00
13 மே 2024 71,970 -870.00
12 மே 2024 72,840 +10.00
சுக்மா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,560
சுக்மா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,740
சுக்மா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,395
சுக்மா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,740
சுக்மா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) 74,180
சுக்மா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,960
சுக்மா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,230
சுக்மா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,278
சுக்மா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,230
சுக்மா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,510
சுக்மா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,010
சுக்மா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,650
சுக்மா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,875
சுக்மா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,650
சுக்மா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,610
சுக்மா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,860
சுக்மா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,370
சுக்மா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,181
சுக்மா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,860
சுக்மா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,580
சுக்மா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சுக்மா : வெள்ளி வீதம்

22 மே 2024
94,690.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மே 2024 94,690 -780.00
20 மே 2024 95,470 +4,340.00
19 மே 2024 91,130 +10.00
18 மே 2024 91,120 +10.00
17 மே 2024 91,110 +3,820.00
16 மே 2024 87,290 +370.00
15 மே 2024 86,920 +1,540.00
14 மே 2024 85,380 +570.00
13 மே 2024 84,810 -110.00
12 மே 2024 84,920 +10.00
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,470
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,940
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 85,899
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,080
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (21 மே) 94,690
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,990
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,640
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,727
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,640
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,790
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,650
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,160
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,509
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,160
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,110
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,300
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,040
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,895
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,300
சுக்மா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,150
சுக்மா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை