சுரு, ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சுரு : தங்க வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
63,260
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 63,260 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,530 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,860 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,510 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,560 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,560 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,550 +0.00
24 நவம்பர் 2023 61,550 +310.00
23 நவம்பர் 2023 61,240 +50.00
22 நவம்பர் 2023 61,190 -180.00
சுரு தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,260
சுரு தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 63,260
சுரு தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,260
சுரு தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,260
சுரு தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 63,260
சுரு தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,860
சுரு தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,760
சுரு தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,965
சுரு தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,860
சுரு தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,530
சுரு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,320
சுரு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,540
சுரு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,187
சுரு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,490
சுரு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,980
சுரு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
சுரு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,290
சுரு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,905
சுரு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,470
சுரு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,490
சுரு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சுரு : வெள்ளி வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
77,670.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 77,670 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,250 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,110 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,440 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,150 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,140 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,140 +10.00
24 நவம்பர் 2023 74,130 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,110 +130.00
22 நவம்பர் 2023 72,980 -470.00
சுரு வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,670
சுரு வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 77,670
சுரு வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,670
சுரு வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,670
சுரு வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 77,670
சுரு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,250
சுரு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,090
சுரு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,667
சுரு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,380
சுரு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,250
சுரு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,930
சுரு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,710
சுரு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,585
சுரு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,770
சுரு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,730
சுரு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,820
சுரு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,760
சுரு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,181
சுரு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,810
சுரு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,770
சுரு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை