மேற்கு காமெங், அருணாச்சல பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மேற்கு காமெங் : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,830
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,830 -1,000.00
20 ஜூன் 2024 72,830 +860.00
19 ஜூன் 2024 71,970 +60.00
18 ஜூன் 2024 71,910 +200.00
17 ஜூன் 2024 71,710 -450.00
16 ஜூன் 2024 72,160 +10.00
15 ஜூன் 2024 72,150 +0.00
14 ஜூன் 2024 72,150 +830.00
13 ஜூன் 2024 71,320 -770.00
12 ஜூன் 2024 72,090 +410.00
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,270
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,320
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,012
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,970
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,830
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,810
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,970
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,507
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,980
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,960
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,210
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,460
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,515
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,460
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,750
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,230
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,860
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,092
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,860
மேற்கு காமெங் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,830
மேற்கு காமெங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மேற்கு காமெங் : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,650.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,650 -2,520.00
20 ஜூன் 2024 92,170 +2,160.00
19 ஜூன் 2024 90,010 +510.00
18 ஜூன் 2024 89,500 +150.00
17 ஜூன் 2024 89,350 -280.00
16 ஜூன் 2024 89,630 +10.00
15 ஜூன் 2024 89,620 +0.00
14 ஜூன் 2024 89,620 +1,190.00
13 ஜூன் 2024 88,430 -2,420.00
12 ஜூன் 2024 90,850 +1,760.00
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,250
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,430
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,382
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 92,030
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,650
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,570
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,200
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,461
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,350
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 92,020
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,260
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,890
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,998
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,890
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 81,060
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,900
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,400
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,756
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,400
மேற்கு காமெங் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,360
மேற்கு காமெங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை