அர்வால், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அர்வால் : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,580
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,580 -1,000.00
20 ஜூன் 2024 72,580 +860.00
19 ஜூன் 2024 71,720 +50.00
18 ஜூன் 2024 71,670 +210.00
17 ஜூன் 2024 71,460 -450.00
16 ஜூன் 2024 71,910 +0.00
15 ஜூன் 2024 71,910 +10.00
14 ஜூன் 2024 71,900 +830.00
13 ஜூன் 2024 71,070 -770.00
12 ஜூன் 2024 71,840 +410.00
அர்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,020
அர்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,070
அர்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,764
அர்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,720
அர்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,580
அர்வால் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,550
அர்வால் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,730
அர்வால் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,257
அர்வால் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,730
அர்வால் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,710
அர்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,950
அர்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,220
அர்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,268
அர்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,220
அர்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,500
அர்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,000
அர்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,640
அர்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,866
அர்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,640
அர்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,600
அர்வால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அர்வால் : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,340.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,340 -2,510.00
20 ஜூன் 2024 91,850 +2,150.00
19 ஜூன் 2024 89,700 +500.00
18 ஜூன் 2024 89,200 +160.00
17 ஜூன் 2024 89,040 -280.00
16 ஜூன் 2024 89,320 +0.00
15 ஜூன் 2024 89,320 +10.00
14 ஜூன் 2024 89,310 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,130 -2,410.00
12 ஜூன் 2024 90,540 +1,760.00
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,920
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,130
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,071
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,710
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,340
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,240
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,930
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,158
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,070
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,700
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,970
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,630
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,716
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,630
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,780
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,640
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,150
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,499
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,150
அர்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,100
அர்வால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை