ஜஜ்ஜர், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜஜ்ஜர் : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
59,880
-270.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,150 +10.00
30 மே 2023 60,140 +510.00
29 மே 2023 59,630 +80.00
28 மே 2023 59,550 +0.00
27 மே 2023 59,550 +10.00
26 மே 2023 59,540 -100.00
25 மே 2023 59,640 -370.00
24 மே 2023 60,010 -390.00
23 மே 2023 60,400 -20.00
22 மே 2023 60,420 -120.00
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,570
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,540
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,497
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,000
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,150
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,220
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,510
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,229
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,510
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 59,990
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,750
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,950
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,771
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,870
ஜஜ்ஜர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,500
ஜஜ்ஜர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜஜ்ஜர் : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
71,900.00
-300.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,200 +1,070.00
30 மே 2023 71,130 -30.00
29 மே 2023 71,160 -180.00
28 மே 2023 71,340 +10.00
27 மே 2023 71,330 +10.00
26 மே 2023 71,320 +1,070.00
25 மே 2023 70,250 -830.00
24 மே 2023 71,080 -1,090.00
23 மே 2023 72,170 -570.00
22 மே 2023 72,740 -610.00
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 77,970
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,250
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,745
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,380
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,200
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,160
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,190
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,793
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,270
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,380
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,270
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,830
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,963
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,440
ஜஜ்ஜர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,270
ஜஜ்ஜர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை