முர்ஷிதாபாத், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

முர்ஷிதாபாத் : தங்க வீதம்

18 ஜூன் 2024
71,090
-310.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜூன் 2024 71,400 -450.00
16 ஜூன் 2024 71,850 +0.00
15 ஜூன் 2024 71,850 +10.00
14 ஜூன் 2024 71,840 +820.00
13 ஜூன் 2024 71,020 -760.00
12 ஜூன் 2024 71,780 +400.00
11 ஜூன் 2024 71,380 +100.00
10 ஜூன் 2024 71,280 +80.00
09 ஜூன் 2024 71,200 +0.00
08 ஜூன் 2024 71,200 +10.00
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,960
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,020
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,677
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,660
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (17 ஜூன்) 71,400
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,490
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,670
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,201
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,680
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,660
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,900
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,170
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,213
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,170
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,450
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 67,940
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,590
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,813
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,590
முர்ஷிதாபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,540
முர்ஷிதாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

முர்ஷிதாபாத் : வெள்ளி வீதம்

18 ஜூன் 2024
88,420.00
-550.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜூன் 2024 88,970 -280.00
16 ஜூன் 2024 89,250 +10.00
15 ஜூன் 2024 89,240 +0.00
14 ஜூன் 2024 89,240 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,060 -2,410.00
12 ஜூன் 2024 90,470 +1,760.00
11 ஜூன் 2024 88,710 -1,340.00
10 ஜூன் 2024 90,050 +1,120.00
09 ஜூன் 2024 88,930 +0.00
08 ஜூன் 2024 88,930 +10.00
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,850
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,060
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,011
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,640
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (17 ஜூன்) 88,970
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,160
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,860
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,088
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,000
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,630
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,910
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,570
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,651
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,570
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,710
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,580
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,100
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,440
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,100
முர்ஷிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,040
முர்ஷிதாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை