சர்கி தாத்ரி : தங்கம் & வெள்ளி விலை, சர்கி தாத்ரி தங்க விகிதங்கள், சர்கி தாத்ரி வெள்ளி விகிதங்கள்

சர்கி தாத்ரி, ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சர்கி தாத்ரி : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,370
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,370 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,500 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,500 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,500 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,500 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,040 +10.00
18 ஜனவரி 2022 49,030 +140.00
17 ஜனவரி 2022 48,890 +50.00
16 ஜனவரி 2022 48,840 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,840 +0.00
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,500
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,550
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,980
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 48,990
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,370
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,770
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,500
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,152
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,710
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 48,990
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,460
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,090
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,345
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,740
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,690
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,320
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,399
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
சர்கி தாத்ரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,070
சர்கி தாத்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சர்கி தாத்ரி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,310.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,310 -580.00
23 ஜனவரி 2022 66,890 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,890 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,890 +990.00
20 ஜனவரி 2022 65,900 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,480 +1,150.00
18 ஜனவரி 2022 63,330 +300.00
17 ஜனவரி 2022 63,030 -320.00
16 ஜனவரி 2022 63,350 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,350 +0.00
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,890
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,830
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,791
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,600
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,310
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,960
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,600
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,071
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,070
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,600
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,700
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,070
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,194
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,030
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,070
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,670
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,000
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,400
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,000
சர்கி தாத்ரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,440
சர்கி தாத்ரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை